Electra Gruppen - StockBlogs.se

Electra Gruppen

Balansräkning 31/5 – 2018

Under månaden har nettoförmögenheten minskat från 691 813 kr till 679 412 kr. Det är en minskning med 12 401 kr.  Här nedan är nettoförmögenheten fördelad på de olika tillgångs- och skuldslagen:  Under maj har utdelningar kommit in från Electra Gruppen, Bonava, Ratos, Hennes & Mauritz, Opus Group samt Kopparbergs.  Marknadsvärdet för aktierna uppgår till Läs mer

En bortglömd aktie.

Jag fokuserar mycket på trender.   Ratos B känns lite bortglömd just nu, har också aktie gått ner med drygt 25 procent under den senaste tolvmånadersperioden.  Här är en köp värd aktie som jag tar in igen i min långsiktiga portfölj. Läs gärna på här. Jag har följt den ett bra tag, för några år Läs mer

Månadsrapport Januari 2018

Januari har nu tagit slut och när jag gör min uträkning har mitt totala värde gått ner med 16602 kr vilket jag tycker är extremt. Det finns dock två förklaringar till detta och det är att frugan och jag flög ner till Paris och var där 3 nätter vilket kostade en bra bit mer än Läs mer

Årsrapport 2017

Nu är det bara helgen kvar på året och det är dags att skriva ner årsrapporten för 2017. Det är med nöd och näppe att jag lyckas redovisa ett ökat total värde jämfört med december 2016. Total värdet låg då på 420.371 kr mot dagens 423.411 kr vilket innebär ca 3000 kr i ökning. Det Läs mer

Utdelningar 2016

Sammanställning med de utdelningar jag fick 2016. Du kan se alla utdelningar jag har fått genom åren här.Datum Aktie Utdelning Ackumulerat 16-05-05 Electra Sweden AB 1700 1700 16-05-10 HM 439 2139 16-12-16 Coca Cola 16 2155 Totalt 2155 kr för 2016.

Utdelningar 2013

Sammanställning med de utdelningar jag fick 2013. Du kan se alla utdelningar jag har fått genom åren här.Datum Aktie Utdelning Ackumulerat 13-05-01 HM 427 427 13-05-01 Electra Sweden AB 1400 1827 Totalt 1827 kr för 2013.

Köper Electra Sweden AB igen!

Jag har tidigare ägt Electra Sweden AB i flera år och innehavet har troligen varit ett av mina mest långsiktiga innehav. Jag sålde dock alla aktier strax innan utdelningen kom i våras. Detta blev en lyckad försäljning och kursen gick ner mycket mer än vad utdelningen låg på.Kursen har sedan dess hållit sig mellan 59 Läs mer

Nya aktieköp

Det var länge sedan jag redovisade mina investeringar i aktier. Likviderna kommer från lön samt utdelningar som nu har investerats.    Köpen gjordes i bolag där jag sedan tidigare är aktieägare. Jag har köpt följande:  4 stycken aktier i Skanska 12 stycken aktier i NCC 38 stycken aktier i Bonava 12 stycken aktier i Industrivärden 36 Läs mer