Om förvärvsmultiplar som värderingsmetod

Det finns många sätt att värdera ett bolag på. I teorin är det summan av alla kassaflöden diskonterade till nuvärde som är ett bolags rättmätiga värde men i det hantverk som investeringar är gestaltar sig detta ofta i många förenklade Läs mer