Analys Precio Fishbone

Ledning/storägare:Styrelse och ledning äger tillsammans fördelat på ett tiotal personer ca 40% av bolaget. Detta innebär att så gott som alla nyckelpersoner i företaget har en betydande del läs minst två årslöner av sina investeringar i Precio Fishbone.Affärsmodell:Precis Fishbone är specialist Läs mer