Sedana Medical - StockBlogs.se

Sedana Medical

In: Surgical Science och SyntheticMR

Jag har idag breddat portföljen med två nya innehav inom medtech. Bolagen är: Surgical Science Sweden (SUS) och SyntheticMR (SYNT). Surgical Science utvecklar och säljer VR-simulatorer för utvärdering, träning och certifiering av kirurger. Börsvärdet är ca 490 miljoner sek. SyntheticMR Läs mer

Bolagsanalys av Sedana Medical

Throwback till 180610. När Phantas publicerade sin analys av medtechbolaget Sedana Medical. Börsvärdet är något lägre idag 6 månader senare, men analysen är fortfarande aktuell. Vill du ha en bra bild av Sedana Medical så ska du läsa den här Läs mer