Ett företags räkenskaper – vad är det?

Det är en självklarhet att alla som driver ett företag ska ha en reglrätt bokföring. I den visar man hur företaget har presterat under en viss period, vilka resultat man gjort, hur ens kapital och lager ser ut, och så vidare. Dessa är uppgifter som alla företagsformer ska redovisa.

Denna bokföring, som sammanställt kallas för ett bokslut, kan i affärssammanhang kallas för räkenskaper. I andra fall kan dock ordet räkenskaper syfta till alla de dokument där ekonomiska transaktioner listas, som exempelvis en kassabok eller kontoutdrag. Beroende på vilket företag det gäller kan detta se lite olika ut.

Vad innebär räkenskaper?

Räkenskaper kan innebära olika saker beroende på i vilket sammanhang man använder ordet.

I företagssammanhang brukar ordet användas som ett samlingsbegrepp för olika ekonomiska dokument och transaktioner som ingår i åtminstone bokföring och bokslut. Det kan även handla om register och verifikationer av alla möjliga affärshändelser som ingår i bokföringen.

Räkenskaper kan exempelvis vara en kassabok, kontoutdrag, fakturor, bankbok och liknande. Det kan även inkludera verksamhetsberättelser, årsredovisining, protokoll och andra besultsdokkument.

Ber man om att få se företagets räkenskaper brukar man alltså mena just sådana dokument och papper som hör till företagets ekonomiska redovisning.

Lag på att redovisa och bokföra

Skulle det visa sig att ett företag råkar ut för en revision eller kontroll och får besök av en kontrollant frågar om företagets räkenskaper brukar det syfta till om företaget gjort rätt för sig när det kommer till att föra och upprätthålla grundboken. Denna ska nämligen föras på ett visst sätt. Löpande och enligt vissa formalia, i enlighet med lagar och bokföringsregler.

I detta fall handlar det alltså om att den som ansvarar för företagets ekonomi och redovisning ansvarar för att skapa en tydlig överblick av företagets räkenskaper. Man ska kunna sammanställa alla alla räkenskaper på ett sätt så att de stämmer. Om allt gjorts enligt konstens alla reglera ska man när som helst kunna få en klar och tydlig uppfattning om hur det står till med företagets ekonomi.

Hur länge måste information om räkenskaper sparas?

Informationen måste finnas tillgänglig i minst 7 år. Det må kanske kännas onödigt att man måste hålla på med och förvara denna typ av arkivering av räkenskapsinformation.

Men faktum är att det är just denna arkivering som gör att olika myndigheter snabbt och smidigt kan få tillgång till den företagsinformation de behöver. För att det ska vara möjligt gäller det att räkenskaperna är arkiverade i kronologisk ordning. Annars är det inte gjort på rätt sätt. Däremot måste inte varje verifikation bokföras i kronologisk ordning längre.

Räkenskaper och räkenskapsår – hör det ihop?

På ett sätt kan man säga att räkenskaper och räkenskapsår hör ihop. Ett räkenskapsår är nämligen benämningen på den period som ett företag är skyldig att bokföra redovisningen för.

Varje räkenskapsår omfattar 12 månader. I början eller om företaget läggs om kan just det året bli kortare. Om räkenskaperna inte följer ett kalenderår (1 januari – 31 december) kallas det för brutet räkenskapsår.

Måste man ha bokföring?

Ja – alla som bedriver näringsverksamhet i Sverige måste ha en bokföring – från de allra största företagen till de minsta. Därför gäller det att ha koll på räkenskaperna, att de sker på ett korrekt sätt och skickas in till Skatteverket i tid. Annars kan företaget bli dömt för att ha begått ett bokföringsbrott. Och det vill man så klart undvika!