Fortsatt minskning av nybyggen under 2019

Kategorier Kronorna

Nybyggandet av bostadslägenheter minskar i Sverige. För de tre första kvartalen 2018 var byggandet av nya bostäder nästan 17 procent lägre än för motsvarande period året innan enligt SCB. Nästa uppdatering från SCB kommer 19 februari. SEB anger i en prognos att det blir ytterligare 12 procent minskning under 2019. Avmattningen är särskilt stark i Storstockholm. Vid en titt på kartan över nyproduktion i Stockholmsregionen ser vi att det nästan uteslutande är lägenheter som byggs. En intressant (men fullt logisk) detalj här är att trenden för hyresrätter och bostadsrätter skiljer sig åt ganska mycket. Enligt Boverket förväntas antalet påbörjade hyresrätter i stort sett vara oförändrat från 2017 fram till mitten av 2019 medan antalet påbörjade bostadsrätter kommer att halveras under samma period enligt prognosen.

Försiktigare köpare

Det råder förvisso fortsatt bostadsbrist i Stockholm och på många andra håll och efterfrågan på bostäder rent generellt är stark. Men bakom efterfrågan för bostadsrätter ligger givetvis en helt annan dynamik än för hyresrätter. När man ska lägga ut ett antal miljoner – antingen själv eller genom lån, står en hel del på spel. Det är risk inblandat i ekvationen. Skanska anger att marknaden är avvaktande eftersom överutbudet måste absorberas och att kunderna nu visar mindre vilja att köpa en bostad tidigt i byggnadsfasen. Annonstiden för nyproducerade bostadsrätter har ökat markant på senare tid. Köparna har blivit försiktigare. Visst kan efterfrågan på hyresrätter också minska, till exempel om de är för dyra i förhållande till köpkraften, men det är inte lika känsligt som för bostadsrätter.

Finns det anledning att oroa sig? Arbetsmarknaden är stark och lönerna stiger men hushållens konsumtion generellt sett har börjat avmattas. Räntorna har börjat stiga och det skapar säkert viss oro. Riksbanken gjorde sin första höjning den 9 januari. Då höjdes reporäntan från -0,50 till -0,25. Utlåningsräntan, det vill säga den ränta bankerna får betala när de lånar pengar av Riksbanken höjdes lika mycket och ligger nu på 0,50 procent. Det är första gången reporäntan höjs sedan 2011. Planen är att höja den en gång om året men det är för tidigt att säga om det är början på en trend – bland annat beror det mycket på vad som händer i omvärlden, främst ECB. ECB drog ner på stödköpen i december 2018, men har inte börjat höja reporäntan än.

Antalet nybyggen fortsätter att minska under 2019
Antalet nybyggen fortsätter att minska under 2019

Konjunkturen och byggandet

Vi har tidigare resonerat kring konjunkturläget och börsen. SEB förutspår en inbromsning av ekonomin under 2019 i sin senaste Nordic Outlook. Man anger minskat nybyggande som den främsta orsaken: nybyggen har gett bränsle till ekonomin under de senaste åren. Nu lättar man på gasen och då påverkar det hela ekonomin, även om det finns många andra faktorer som spelar in.

Det låter lite som ett cirkelresonemang men allt hänger samman. Sämre konjunkturutsikter får både bostadsköpare och investerare att bli mer försiktiga. Om det dröjer innan det blir lågkonjunktur kanske minskandet av nybyggen stabiliseras. Enligt prognoserna blir faktiskt minskningen för 2019 mindre än för 2018. Sedan är förstås Sveriges ekonomi starkt beroende av omvärlden. Skulle det bli recession i USA och i resten av världen drar det med sig Sverige också. Omvänt skulle nyproduktionen av bostäder kunna se en återhämtning om världsekonomin skulle ta nya tag och fortsätta uppåt innan det blir lågkonjunktur på allvar.

Lämna en kommentar