Att handla med valutor - StockBlogs.se

Att handla med valutor

Valutakurser påverkar våra investeringar – på gott och ont. Men det går även att tjäna pengar på att handla direkt med valutor. Bloggen Kronorna tittar lite närmare på valutamarknaden, vad som påverkar priset och några sätt att tjäna pengar på kursrörelserna.

Världens största marknad

Valutamarknaden är den största av världens alla marknader. Till vardags påverkas vi av växelkurserna, inte minst när vi växlar pengar utomlands. Just semesterresorna är dock en mikroskopisk del av denna gigantiska marknad. Varje dag omsätter valutamarknaderna i runda svängar 5 triljarder dollar (!). Det motsvarar 220 miljarder dollar i timmen.

Större delen av världens valutor är flytande. Det innebär att det är tillgång och efterfrågan som avgör priset. Det har inte alltid varit så. Från mitten av 1940-talet till början av 1970-talet var dollarn bunden till guldpriset. Ett stort antal valutor var i sin tur knutna till dollarn. Detta fastkurssystem gick under namnet Bretton Woodssystemet. Den svenska kronan har bara varit flytande sedan november 1992.

Vad påverkar valutans pris?

Det är med andra ord marknaden som bestämmer växelkursen. Alla valutor prissätts i valutapar. Priset för svenska kronan mäts i förhållande till en annan valuta, till exempel dollar (USD/SEK) eller euro (EUR/SEK).

Men vad är det egentligen som gör att vissa valutor stiger i pris medan andra sjunker? Några av de viktigaste faktorerna är:

  • Räntan: En hög styrränta lockar till sig kapital från investerare. När en centralbank höjer sin styrränta stärks valutan. Allt är dock relativt. Om svenska Riksbanken höjer räntan långsammare än ECB försvagas svenska kronan mot euron, allt annat lika.
  • Import och export: Eftersom en valuta representerar ett eller flera länder påverkar handelsvolymerna växelkursen. När ett land köper mer utländska produkter (import) försvagas valutan. Export stärker valutan. Omvänt gäller att själva valutan också påverkar handelsvolymerna. En svag valuta är bra för exporten medan en stark växelkurs hämmar den.
  • Framtidsutsikter: När framtidsutsikterna i ett land ser bra ut jämfört med i andra länder stärks valutan. Investeringarna ökar, spekulanterna hoppar på och valutan stärks. Till det hela hör att en stark ekonomi förväntas leda till höjd styrränta så småningom, vilket stärker växelkursen ytterligare. Ett lands produktivitet påverkar även växelkursen positivt.
  • Finansmarknaden: Valutamarknaden och övriga finansmarknaden är tätt sammankopplade. Kapitalet rör sig fritt. När det blir oro på världens börser söker sig kapitalet till tryggare placeringar. Kapitalet flyr högriskplaceringar, mindre börser och mindre valutor. I orostider kan vi därför se en försvagning av små valutor medan större valutor som amerikanska dollar, schweizisk franc och den japanska yenen stärks.
  • Price action: Cirka 95 procent av all valutahandel är spekulation. Traders och investerare studerar kursdiagram och försöker göra goda affärer. Detta påverkar valutans pris i det korta loppet. Dynamiken mellan köp- och säljsidan återspeglas i kursdiagrammen. Mönster, trender och andra tekniska faktorer påverkar växelkurserna i det korta loppet.

Två sätt att handla valuta

Det finns i princip två sätt att förhålla sig till valutahandel: trading (spekulation) och hedging (minska eller eliminera valutarisk).

Trading

Valutapar hör till favoriterna bland många traders. Enligt Forex trading guide finns det flera fördelar med valutahandel jämfört med andra tillgångar:

  • Tillgänglighet: Marknaden är öppen dygnet runt, fem dagar i veckan. Om du ligger i en bra trade behöver du inte avsluta den bara för att klockan är 17:25.
  • Likviditet: Tack vare valutamarknadens enorma storlek har den en oslagbar likviditet. Handeln är global och mängder med aktörer köper och säljer varje sekund. Det gör att det är lättare att förutsäga prisrörelserna än i mer illikvida tillgångar som exempelvis aktier. Det ger också en lägre spread, vilket innebär mindre kostnader för dig som tradar.
  • Låga courtage: Genom att handla valuta med CFD kan du helt slippa courtage och endast betala för spreaden.
  • Hävstång: Det går att handla valutapar med en hävstång som är många gånger så stor som själva prisförändringen. Detta tack vare att man kan handla på marginalen. Det innebär att du kan göra en god vinst med en liten insats. Samtidigt innebär det att du kan förlora mer än vad du satsar så det gäller att använda stop loss.
  • Urval: Det finns å ena sidan mängder med valutapar att välja bland, men många håller sig till de vanligaste. Här hittar vi till exempel EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY och USD/CHF. Det är mycket lättare att välja ett valutapar att handla med än att välja bland de tusentals aktier som finns på marknaden.

Det går att trada aktier via en vanlig nätmäklare, men det är enklare att använda sig av någon av de specialiserade tradingplattformarna för CFD:er. De har mycket bättre analysverktyg, tydligare kursdiagram och fler indikatorer. Dessutom är det lättare att lägga in stop loss och target, något som är viktigt när du tradar för att begränsa förluster och ta hem vinster.

IG handelsplattform

Handelsplattformar för CFD:er är lättare att använda för valutahandel än nätmäklarna.

Teknisk analys

Många som handlar med valutor använder sig av teknisk analys för att hitta köp- och säljlägen. Det innebär att man tar hjälp av kursgraferna, eventuellt med stöd av tekniska indikatorer för att fatta beslut. Teknisk analys bygger på premissen att priset tenderar att röra sig enligt vissa mönster. Det finns exempelvis stöd och motstånd i kursgrafen som man kan utgå från.

Ett exempel är om priset rör sig över en motståndsnivå under hög volym. Då sker ett utbrott, som man kallar det. Då kan man gå in och hänga med i den stigande kursen. Ett annat exempel är att följa trendlinjer. En trendande kurs tenderar att fortsätta i samma riktning ett tag.

Hedging

Syftet med hedging är ett annat än för trading. Medan en trader aktivt försöker tjäna pengar på valutarörelserna vill en investerare som använder hedge skydda sig mot dem.

Alla investeringar och affärer i utländsk valuta är utsatta för en valutarisk. Det kan handla om ett företag som exporterar eller importerar varor. Ett annat exempel är investerare som köper aktier på utländska börser.

Om du till exempel köper amerikanska aktier och dollarkursen sjunker i värde mot den svenska kronan kommer det att påverka din avkastning negativt.

För att minska risken kan du gå kort i den valuta som du investerar i, dollar i det här fallet. Nackdelen är att du binder kapital i själva hedgen som du annars hade kunnat använda till andra investeringar.

Tips: Skaffa en hedge mot valutarisken genom att gå kort i den valuta du investerar i. En minifuture kort/short med hävstång kan vara lämpligt. Certifikat är mindre bra på grund av urgröpningseffekten.

Sammanfattning

Valutamarknaden är världens största marknad. Den är öppen dygnet runt, fem dagar i veckan. Det går att tjäna pengar på kursernas rörelser genom att trada. Som investerare kan du skapa en hedge för att minimera valutarisken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *