Investera i företag innan de börsnoteras?

Kategorier Kronorna

I en värld där aktiehandel blivit alltmer tillgänglig söker många investerare efter unika möjligheter att maximera sin avkastning. En sådan möjlighet är att investera i ett företag innan det blir börsnoterat. Detta kan ske genom investering i onoterade aktier eller genom att delta i en nyemission. Men hur går man tillväga, och vad innebär det egentligen att investera i dessa tidiga stadier? I den här artikeln utforskar vi processen, dess fördelar och de risker som du behöver ta hänsyn till.

Hur köper man onoterade aktier?

Onoterade aktier avser aktier i ett företag som inte handlas på en formell börs som till exempel Nasdaq. Att investera i dessa aktier innebär direktinvestering i privatägda företag som kan vara på väg mot en framtida börsnotering.

För att kunna investera i onoterade aktier behöver man ofta ha ett nätverk som ger tillgång till dessa möjligheter. Numera finns dock  plattformar eller mäklare som specialiserar sig på investeringar i onoterade bolag. En sådan är Eqvor. Interfacet liknar det hos vilken nätmäklare som helst, men med skillnaden att aktierna som finns där alltså inte är noterade.

Delta i en nyemission

En annan väg till tidiga investeringar är att delta i en nyemission där ett bolag erbjuder nya aktier till försäljning direkt till investerare före en börsnotering. Denna process bidrar till att företaget samlar in kapital som kan användas för expansion eller andra affärsinitiativ. Investerare som deltar i nyemissionen får möjlighet att köpa aktier till ett pris som kan vara lägre än det förväntade marknadspriset vid börsnotering. Utmaningen med denna metod är att du oftast behöver känna ledningen i bolaget för att bli erbjuden dessa möjligheter.

Lästips: Så investerar du långsiktigt.

Fördelar med tidiga investeringar

  • Potentiellt högre avkastning: Investering i ett företag innan det börsnoteras kan erbjuda betydande avkastning om företaget blir framgångsrikt på börsen. Historiskt sett har många av dagens börsjättar gett tidiga investerare enorma avkastningar. Ett företag som det går bra för är generellt lägre värderat när det är onoterat p.g.a. att färre personer kan köpa aktier i det. Därför ökar multiplarna snabbt när det gör inträde på börsen. Plötsligt kan vem som helst vara med och köpa.
  • Förhandsinblick: Investeringar i onoterade aktier eller genom nyemissioner ger investerare en chans att engagera sig i lovande företag innan de når den breda massan. När de väl noterats får du oftast bara ta del av samma information som alla andra.

Risker med tidiga investeringar

  • Illikviditet: Onoterade aktier är ofta illikvida, vilket innebär att de kan vara svåra att sälja. Detta kan vara en betydande nackdel om du behöver omvandla investeringen till likvida medel, alltså sälja aktierna.
  • Högre risknivå: Investeringar i företag som inte är börsnoterade bär med sig en högre risk. För alla aktier gäller att företagets framgång är osäker. För onoterade aktier är risknivån ofta ännu högre och det finns inga garantier för att en börsnotering faktiskt kommer att äga rum.
  • Begränsad information: Tillgången till information om onoterade företag är ofta begränsad jämfört med börsnoterade företag. Detta kan göra det svårare att göra välgrundade investeringsbeslut.

 

Lämna en kommentar