Investera i LED?

Kategorier Kronorna

Världsmarknaden för LED-belysning beräknas vara värd drygt 660 miljarder kronor. Den förväntas växa med drygt 7 procent per år fram till 2023. Särskilt stor tillväxt förväntas inom segmentet utomhusbelysning. Kan det vara något att investera i?

Att marknaden för LED växer råder inga tvivel om. Samtidigt råder stor konkurrens och prispress. Bloggen Kronorna tar en titt på LED-marknaden och undersöker några av de aktier som finns att välja bland.

Mycket talar för LED

Energibesparingar, lång livslängd, låg tillverkningskostnad och ökad flexibilitet i tillämpningen är några av de främsta argumenten för LED. Efterfrågan har skjutit i höjden, liksom utbudet.

Asien står för drygt 40 procent av marknaden för LED-belysning. Det är här den större delen av både tillverkning och användning sker. I Europa och USA har dock efterfrågan stärkts på senare tid tack vare statliga initiativ att växla över till modernare och mer energisnål belysning inom industrin. På konsumtionsmarknaden i Europa är det sedan ett par år LED som gäller. Marknaden för LED i Europa förväntas vara värd 288 miljarder kronor 2024 – det är mer än en fördubbling från dagens nivå.

Marknaden för inomhusbelysning står för nästan tre fjärdedelar av all LED-belysning. Här finns en tilltagande trend såväl i hem som i offentliga byggnader och i industrier (t.ex. lysrör, spotlight och arbetsbelysning).

Samtidigt har användningen av utomhusbelysning med LED-lampor ökat avsevärt den senaste åren och trenden fortsätter. Enligt en undersökning som gjordes förra året förväntas den globala marknaden för utomhusbelysning öka med 14% per år under perioden 2019-2024. I segmentet utomhusbelysning hittar vi t.ex. fasadbelysning, bänkbelysning och gatubelysning men även motorvägsbelysning och skyltsystem.

LED-slinga i offentlig miljö
LED-slinga i offentlig miljö. Den nya tekniken får arkitekternas inspiration att flöda.

Energibesparingar och ökad effektivitet är kanske det största argumentet för LED. Tack vare LED-teknologins flexibilitet har ljusindustrin också blivit kreativ och erbjuder idag flertalet innovativa lösningar för belysning till såväl privatpersoner som företag, kommuner och regeringar.

Det finns mycket som talar för LED:

 • Energisnålt: LED-belysning är energisnålt och ger en bättre ljusupplevelse än glödlampor. Den ökade medvetenheten om att man bör spara energi för miljöns skull gör att allt fler konsumenter väljer LED-alternativ för belysning både utomhus och inomhus.
 • Ekonomiskt: En LED-lampa använder över fem gånger så lite energi som en vanlig glödlampa. Den håller 25 gånger så länge kostar sex gånger så lite. De ekonomiska argumenten är starka.
 • Låg kostnad för underhåll: Underhållskostnaden för LED-lampor är betydligt mindre än för glödlampor. Det är ett bidragande argument för att allt fler länder väljer LED i vägbelysning. Regeringen i Indien har till exempel bestämt att man ska byta ut 14 miljoner gatlampor i hela landet med ett smart kontrollsystem med LED.
 • Tål kyla: LED fungerar vid låga temperaturer utan att effekten måste höjas.
 • Tåliga: Tål stötar och vibrationer mycket bättre än klassiska glödlampor.
 • Färger: Det går att skapa LED-lampor i alla tänkbara färger och färgtemperaturer (t.ex. RGB LED).
 • Lätt att styra: Det går att skapa avancerade styrsystem för att kontrollera hur en stor mängd LED-enheter ska fungera.
 • Full styrka: LED når full styrka på en gång. Vanlig belysning behöver ofta tid på sig för att uppnå full ljusstyrka.
 • Små: LED-belysning tar mycket liten plats. Därför är det lätt att skapa en LED slinga eller list för inredningar. En LED ramp eller extraljus till bilen ger stor effekt utan att ta så mycket plats.
 • Förbud: Inom EU råder förbud mot att sälja halogenlampor från 1 september 2018. Det har gett LED-industrin en skjuts. Själva tanken med förbudet var att den fem gånger effektivare LED-tekniken skulle användas istället.
 • Högteknologiska vägar: Efterfrågan av smart styrning i vägbelysningssystem gör att tillväxten för LED-belysningsmarknaden ökar.

Megatrender driver på

Mer än hälften av världsbefolkningen bor nu i städer och urbaniseringstrenden tilltar. Dessutom ökar urbaniseringen ännu snabbare i redan tätbefolkade städer. Till följd av detta behövs ännu mer infrastruktur vilket gör att behovet av LED-belysning för utomhusbruk ökar ytterligare.

I stora delar av världen förväntas dessutom den generella befolkningstillväxten fortsätta samtidigt som allt fler går från fattigdom till medelklass. Det leder till ökad efterfrågan på belysning och andra bekvämligheter.

Samtidigt ställs allt högre krav på att minska belastningen på miljön. Nyligen bestämde 26 av 27 EU-länder att EU ska bli klimatneutralt till 2050. Det är inte orimligt att fler länder i världen fattar liknande beslut. Här har energisnål LED-belysning har en naturlig roll att spela.

Utomhusbelysning i Dubai.
Urbanisering leder till ökad efterfrågan på energisnål och lättstyrd utomhusbelysning. På bilden ser vi Dubai, en modern stad som vuxit fram på några få decennier.

Utmaningar på marknaden

Samtidigt är det hård konkurrens på marknaden. Produktionskapaciteten har ökat de senaste åren vilket lett till en överproduktion. Priserna på marknaden har fallit och många rena LED-tillverkare har fått kämpa för att få finanserna att gå ihop. Detta återspeglas i priset på många aktier.

Prispressen är stor och det kan säkert löna sig att hitta tillverkare som profilerat sig mot mer sofistikerade (high tech) segment inom LED-belysning. Det är inte ovanligt att företag inom LED-belysning outsourcar själva produktionen medan de själva sköter R&D och marknadsföring. Handelskriget mellan USA och Kina har också varit påfrestande för LED-industrin.

Hur investerar man i LED?

Det finns flera sätt att investera i LED-branschen. Några exempel:

 • Tillverkare av LED-lampor.
 • Tillverkare av kompletta belysningssystem.
 • Konsultbolag med expertis mot LED och belysning.

Rent konkret finns flera bolag med verksamhet inom LED och som handlas på börsen. Här är ett urval:

Signify

Detta är världsledaren inom belysning. Signify hette tidigare Philips Lighting. Försäljningen inom LED ökade med otroliga 71 procent 2018. Idag utgör LED 29 procent av försäljningen och professionell belysning 42 procent. Satsar stort på stadsbelysning (urban lighting).

Signify handlas på Equiduct (Nederländerna).

Osram

En av världens största tillverkare av belysning – ursprungligen glödlampor, idag LED-belysning. Osram tillverkar LED-lampor som bland annat används inom bilindustrin, vanlig belysning, industri och växthus. Utöver belysning har Osram system för ljusbehandlingar, sensorer och visualiseringsapplikationer.

Osram handlas på Frankfurtbörsen.

Cree

Amerikanskt företag som tillverkar LED-produkter åt företag inom belysning, skärmar, bilindustri och specialbelysning. Har tillverkning i Kalifornien, North Carolina och Kina.

Cree handlas på Nasdaq.

Meltron

Svenska Meltron (tidigare Unilight). Tillverkar drivdon med 8 till 15 procent mindre förluster än i andra drivdon. Ljuset blir dimbart och saknar det osynliga och (enligt vissa) skadliga flimmer som LED-belysning annars har. Har nischat in sig på kryssningsfartyg och andra fartyg, djurstallar, miljökänslig industri och miljöer som är känsliga för elektromagnetisk strålning. Bolaget har haft problem med finansieringen vilket återspeglas i aktiekursen.

Meltron handlas på Nordic MTF.

Epistar

Taiwanesiska Epistar är en av världens största tillverkare av LED. På senare tid har man (i likhet med flera andra tillverkare) insett vikten av att bredda utbudet mot halvledare.

Epistar handlas på börsen i Taipei.

Lite-On

Ett taiwanesiskt storföretag med tillverkning inom LED-belysning. Fokusområden är utomhusbelysning och fordonsindustrin. Det andra stora verksamhetsområdet är molnlösningar. Andra produkter är monitorer, datorchassis, moderkort och lagringsmedia. Idag utvecklar Lite-On även lösningar för smarta städer. Som kuriosa kan nämnas att Lite-On grundades av före detta anställda på Texas Instruments.

Lite-On handlas på börsen i Taipei.

Everlight Electronics

Tillverkar LED, infrarött LED, belysning, diverse elektroniska kretsar med mera. Företaget grundades 1983 och är därmed ett av de äldre i branschen. Everlight Electronics är också bland världens topp-fem främsta tillverkare av LED.

Everlight Electronics handlas på Taipeibörsen.

Heliospectra

Det svenska bolaget Heliospectra har specialiserat sig på belysningssystem för växthusmarknaden. Det är också en sektor där efterfrågan spås tillta. Ökad energimedvetenhet, ökat intresse för växthusodlingar och tilltagande prispress är bidragande faktorer.

Heliospectra handlas på First North.

Mitsubishi Chemical

Företaget Verbatim ägs av Mitsubishi Chemical och är kanske mest känt för sina lagringsmedia. Men Verbatim marknadsför faktiskt även LED-belysning. Man tillverkar utomhusbelysning för företag, bostäder och bostadsområden. Dessutom täcker man så gott som alla former av inomhusbelysning med LED, med fokus på affärer, hotell och restaurang.

Mitsubishi Chemical handlas på Tokyobörsen.

Sammanfattning

Marknaden för LED-belysning är onekligen spännande. Siffrorna talar sitt tydliga språk: efterfrågan på marknaden tilltar. Megatrender som urbanisering, befolkningstillväxt, en allt rikare befolkning och ökade miljökrav talar till LED-sektorns fördel. Samtidigt är det en bransch som präglas av hög konkurrens och stundvis av överkapacitet.

Det kan vara lönsamt att investera i LED men det gäller att välja aktier med omsorg. Stabila företag med mycket R&D, spetslösningar och ett brett utbud lär vara att föredra framför företag som är rena tillverkare.

Toyota med LED-ramp.
Bilindustrin står för en del av efterfrågan. På bilden ser vi en Toyota med extra LED-ramp.

Friskrivning: Bloggen Kronorna ger inga investeringsråd. Gör din egen analys innan du fattar finansiella beslut.

Lämna en kommentar