Dra nytta av klimatförändringarna i dina investeringar

Kategorier Kronorna

Det har gjorts många studier på om vädret påverkar börsen. Logiken är enkel. Vädret påverkar oss människor. Då är det väl naturligt att även investerares humör påverkas beroende på om det är sommarsol eller regnrusk ute?

Ett flertal forskare har studerat den så kallade ”solskenseffekten” på börsen och börshumöret. Till exempel bekräftade Mitra Akhtari (1) tidigare forskning om att investerare tenderar att bli mer riskvilliga då det är soligt. Ett annat exempel är William N. Goetzmann och Ning Zhu (2) som har visat att solskenseffekten kanske har mer med marketmakern att göra än med investerarna. Andra kända forskare på området är Saunders, Hirshleifer och Shumway.

Spännande. Men många gånger handlar det dock om en liten eller marginell inverkan. Ibland är resultaten motsägelsefulla. För oss som investerar pengar är det därför knappast rationellt att basera våra investeringsbeslut på en väderkarta. Istället finns pengar att tjäna på vädret på ett helt annat sätt: Genom att dra nytta av megatrenden klimatförändringar.

Väder- och klimatförändringar är en megatrend

Ingen kan ha missat de senaste årens allt mer intensiva debatt kring klimatförändringar och global uppvärmning. Enligt NASA finns det en 95-procentig säkerhet att det är människan som orsakat den uppvärmning som vi nu ser. Alla håller inte med men en sak är säker: miljöfrågorna står högt upp på de flesta utvecklade länders prioriteringslistor.

Väder, klimat och global uppvärmning kommer sannolikt att påverka ekonomin på olika sätt. För dig som investerar behöver det inte innebära en nackdel, bara du satsar på rätt hästar så att säga.

Det är främst koldioxid men även andra gaser som metan och lustgas (!) som orsakar den växthuseffekt som leder till global uppvärmning. Även om jordbruk och avverkning av skog är bidragande faktorer är det ändå fossila bränslen som bär den allra största skulden.

Fossila bränslen används inom el- och värmeproduktion, transport och industri. För att länder ska uppnå klimatmål och för att svara på ändrade konsumentbeteenden kommer andelen fossila bränslen att behöva minska drastiskt de närmsta decennierna. Både länder och konsumenter kommer att stå där med en morot och en piska vilket kommer att leda till förändringar.

Detta innebär att förändrat väder och klimat – global uppvärmning – är en av de så kallade megatrenderna just nu.

Sektorer som vinner på klimatförändringarna

Enligt en artikel från Swedbank Robur kan vi förvänta oss tre viktiga trender framöver:

  1. Mindre fossila bränslen inom energiproduktionen.
  2. Betydligt större användning av el som energikälla.
  3. Ökad energieffektivitet.

Här har vi alltså tre områden där det finns en intressant potential för investeringar.

Förnybar energi ersätter fossila bränslen

När de fossila bränslena minskar rejält i energimixen innebär det att mängden förnybar energi måste öka. Idag ligger andelen förnybar energi på cirka 20 procent. Om 30 år, d.v.s. år 2050, förväntas den vara hela 85 procent!

Att äga en eller ett par väl valda aktier i företag som sysslar med energieffektivitet lär med andra ord löna sig då denna sektor kommer att öka markant de närmsta åren.

Vindkraftverk på jordbruksmark
Förnybar energi ersätter en stor del av de fossila bränslen som vi idag använder. Dessutom kan vi förvänta oss effektiviseringar inom bl.a. jordbruk, livsmedelsproduktion och avfallshantering.

Vi använder allt mer elektricitet

En naturlig konsekvens av att vi använder en större mängd grön energi blir att elektricitet får en allt mer central roll som energikälla. Inte minst kommer andelen elbilar på vägarna att bidra till en ökad efterfrågan. Prognosen är att andelen elenergi kommer att öka från 20 procent till 45 procent fram till 2050. Det kan tyckas lite men vi får tänka på att förnybar energi även innefattar bl.a. biomassa, geotermisk energi och solenergi (inte bar el utan även värme).

Många aktier som har med el, elproduktion, transmission, lagring av el, batterier, elmotorer, generatorer o.s.v. lär ha ett antal ljusa år framför sig.

Bättre energieffektivitet

Slutligen kommer megatrenden klimatförändringar att innebära att vi tvingas hushålla mer effektivt med våra resurser. Den så kallade energiintensiteten måste minska från cirka två tredjedelar fram till år 2050.

Detta kommer att gynna företag med olika lösningar för att förbättra energieffektiviteten. Det kan handla om företag som effektiviserar jordbruk, vattenförsörjning, avfallshantering och transport. Men det kan också vara IT-bolag med mjukvara som hjälper företag och industrier att spara energi.

Kraftledningar från elkraftverk
Aktier inom allt som har med elektricitet att göra kan förväntas tjäna på klimatförändringarna.

Använd din fantasi

Klimatförändringar kommer att leda till strukturella förändringar bland bolag. Vissa företag har en högre så kallad CO2-risk. Det är inte bara oljebolag utan egentligen alla företag som till stor del beror på fossila bränslen. De företag som lyckas anpassa sig i tid kan gå vinnande ut ur omställningarna. Andra kommer att drabbas av motgångar och i värsta fall konkurs. Detta är den ”defensiva” sidan – de företag som måste anpassa sig.

På den ”offensiva” sidan har vi de aktier som kommer att gynnas av megatrenden klimatförändringar. Här är det egentligen bara din fantasi som sätter gränser för vilka företag det kan tänkas vara.

Aktier inom energieffektivitet, förnybar energi och elektricitet kan som sagt bli uppenbara vinnare men det finns fler exempel. Skogsbolag med innovativa användningsområden för trä, papper och kartong kan tänkas bli vinnare. Företag som drar nytta av gammalt skräp genom återvinning och återanpassning är ett annat exempel.

De företag inom byggindustrin som specialiserar sig på energieffektiva byggmaterial och tekniker kommer också troligtvis att kunna skratta hela vägen till banken. Företag med lösningar inom delningsekonomi är ytterligare ett exempel.

Om inte annat kommer säkert efterfrågan på solskyddsprodukter och solglasögon att öka i takt med att solens strålar värmer allt starkare. Lite syniskt kanske, men inte långsökt det heller.

Sammanfattning

Väder och klimatförändringar kommer i allra högsta grad att påverka ekonomin, aktier och investeringar. Kanske inte så mycket i form av direkt inverkan på börshumöret utan snarare genom de strukturella förändringar som förväntas komma.

För dig som spar i aktier eller fonder kan det var på tiden att fundera på hur dessa förändringar kommer att påverka din portfölj. Har du aktier i bolag som är känsliga för ökade krav på minskad CO2-utsläpp och högre energieffektivitet? I sådana fall kan det finnas en poäng med att försöka dra ner på dessa. Vissa bolag är bättre rustade än andra att handskas med utmaningarna.

Dessutom kan du dra nytta av förändringarna genom att mer aktivt välja att äga aktier inom förnybar energi, el och energieffektivitet.

Källor:

1) Mitra Akhtari, Reassessment of the Weather Effect: Stock Prices and Wall Street Weather, Undergraduate Economic Review Vol 7, Issue 1, University of California 2011.

2) William N. Goetzmann & Ning Zhu, Rain or Shine: Where is the Weather Effect?, Working Paper 9465, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2003.

Lämna en kommentar