Inwido – en expanderande aktie inom dörrar och fönster

Kategorier Kronorna

Inwido är Europas största fönstertillverkare och en ledare inom dörrar. Varumärken som Diplomat, Elitfönster, Sparfönster och Hajom kanske klingar bekant? Inwido är också en aktie som fått allt större uppmärksamhet i finanskretsar den senaste tiden.

Efter min förra artikel om Byggmax vs BHG tänkte jag att det kanske vore lämpligt att stanna kvar en stund inom kategorin byggmaterial.

Här är en snabb inblick i vad Inwido är, vad denna koncern gör och lite finansiella data.

Allt större uppmärksamhet i media

Inwido har dykt upp på radarn och blivit allt mer omtalad på sistone.

Dagens Industri tog in aktien i sin hållbarhetsportfölj den 8 januari.

I december tog fonden Kavaljier Quality Focus in Inwido tillsammans med Svedbergs. Argumentet från fondförvaltaren var att de bägge bolagen var lägre värderade än marknaden.

I november skrev Affärsvärlden att man föredrar Inwido framför Nibe.

Bara för att nämna några exempel.

Men att analytiker och fondförvaltare lovprisar en aktie innebär förstås inte per automatik att den är bra. Ändå – ingen rök utan eld, eller? Låt oss titta lite närmare.

Inwido aktiekurs vs OMX30
Det senaste året har Inwido gått mycket starkt jämfört med index OMXS30. Källa: TradingView.

Varför Inwido?

Dörr- och fönstertillverkaren Inwido har sedan en tid förvärvat andra verksamheter, något som skapar värde i koncernen.

Under 2000 – 2004 växte Inwido i Sverige genom uppköp och blev en ledare inom fönster och dörrar.

Mellan 2005 och 2008 expanderade bolaget i Norden och köpte upp ett 30-tal bolag. Inwido blev marknadsledande i flera länder.

Inför börsnoteringen 2014 renodlades företaget till en koncern inriktad mot konsumenter.

Innan börsnoteringen var det Ratos som var största ägare. Investmentbolaget sålde sin återstående del i Inwido kort därefter.

Samtidigt påbörjade Inwido en expansion ute i Europa. Storbritannien och Irland är stora marknader utöver Norden som är den viktigaste marknaden. Koncernen har verksamhet även i Tyskland, Polen, Estland, Litauen och Rumänien.

Tillväxt är fortfarande i fokus. Sådant uppskattas av såväl media som börs.

Enligt VD Henrik Hjalmarsson kan vi kan förvänta oss mindre förvärv den närmsta tiden. Men runt hörnet finns även planer på större förvärv så snart coronpandemin och reserestriktionerna upphör.

Trots att koncernen växer och blir starkare har den en tydlig decentraliserad struktur för att ge varje enskilt bolag fullt ansvar för sina affärer och resultat.

Inwido fungerar som en styrka i bakgrunden som leder och utvecklar bolagen i koncernen. Nästan lite som ett investmentbolag som specialiserat sig på dörrar och fönster.

En annan aspekt som är intressant är att företagets produkter bidrar till ökad energieffektivitet. Oavsett om det handlar om fönster, ytterdörrar eller pardörrar har de gemensamt att de uppfyller energistandarder.

Grön teknik kan som bekant anses vara en av megatrenderna vilket gör Inwido intressant ur ett längre perspektiv.

Tillväxt

Inwido har som mål att slå tillväxttakten på marknaden genom organiskt tillväxt och genom uppköp.

Så här har omsättningen sett ut de senaste åren:

Inwido omsättning

Den årliga tillväxten (CAGR) de senaste tio åren var 2,7 procent. Inte lysande. Men de senaste 7 åren var tillväxten däremot 6,5 procent per år, vilket är betydligt bättre. De senaste tre åren växte bolaget dock bara med 1,7 procent per år, vilket inte är särskilt mycket.

Som jämförelse var 10, 7- och 3-års tillväxten för Assa Abloy 9,3 procent, 9,1 procent respektive 5,5 procent per år.

Så som det ser ut just nu går det knappast att kalla Inwido för en tillväxtaktie. Men förhoppningen ligger givetvis i att detta ska ändras när företaget fortsätter med uppköpen.

Lönsamhet

Koncernen har ett mål att EBITA-marginalen ska ligga på 12 procent, men medger att det målet inte alltid kommer att gå att uppnå under perioder då marknaden är svagare.

Här ser vi EBIT-marginalen (d.v.s. utan att avskrivningar räknats bort) för perioden 2011-2020:

EBIT-marginal i Inwido aktie

Trenden är positiv. Rörelsemarginalen har gradvis förbättrats under perioden.

Även bruttomarginalen är stabil. De senaste tio åren har den aldrig varit under 22 procent. Den har också gradvis förbättrats:

Bruttomarginal i Inwido

Men egentligen är den inte anmärkningsvärt god jämfört med andra bolag i branschen. Inwido ligger på ungefär samma bruttomarginal som exempelvis Balco Group. Assa Abloy som jag jämförde med tidigare hade däremot en bruttomarginal på nästan 40 procent i snitt de senaste tre åren, vilket är betydligt bättre.

Tittar vi på vinstmarginalen ser vi en klart positiv trend. I skrivande stund är vinstmarginalen i Inwido nästan 7 procent vilket är i linje med snittet i branschen.

Inwido vinstmarginal

Skuldsättning

Inwido har en relativt sund syn på risk. Företaget har som mål att nettoskulden inte ska överstiga 2,5 gånger EBITDA. För att klara av att expandera i hygglig takt krävs givetvis en viss grad av lån.

För de tre första kvartalen 2020 låg denna skuldsättning på 1,5 och under 2019 var den 2,39. Jag tar här siffrorna från Börsdata. Enligt bolaget låg skuldsättningen på 2,2 – men hur som helst – vi får en bild av hur det ser ut i alla fall.

Skuldsättningsgraden har pendlat under föregående år men utan att överstiga 2,84 (2012):

Nettoskuld jämfört med EBITDA i Inwido

Skuldnivån mot EBITDA är högre än snittet inom branschen, men ungefär på samma nivå som för Assa Abloy där den genomgående ligger på 2. Det blir kanske blir en ganska rättvis jämförelse.

Skuldsättningsgraden som ett mått av skuld i förhållande till egetkapital är dock låg där den ligger på 1. Risken är därför inte särskilt hög med avseende på skulderna i bolaget.

Sammanfattning

Jag tycker att Inwido är intressant som en mycket betydande aktör inom dörrar och fönster i Europa.

Ett tydligt och långsiktigt fokus på uppköp av andra bolag tror jag kommer att kunna vara en viktig drivkraft och skapa värde framöver.

Inwido har en uttalad strategi att satsa på M&A för att öka värdet i företaget och växa. Genom synergieffekter, effektiviseringar, stordriftsfördelar och en mer effektiv kapitalallokering kommer koncernen som helhet att gynnas av förvärven anser ledningen.

Även om aktien gått mycket starkt det senaste året (+67,5 % i skrivande stund, inklusive dippen i mars på grund av Corona) har tillväxttakten fortfarande mycket kvar att bevisa. Bruttomarginalen är stabil och blir bättre, men är inte bättre än för branschen som helhet.

Företaget är konjunkturkänsligt och hur utvecklingen blir de närmsta åren hänger på hur det går för byggindustrin som helhet – något att tänka på om du funderar på att köpa aktier.

Fakta Inwido

  • Antal anställda: Ca 4400
  • Största marknader: Norden, Storbritannien, Irland
  • Andra marknader: Tyskland, Österrike, Polen, Estland, Litauen, Rumänien
  • Antal bolag i koncernen: 28
  • Främsta produkter: Fönster och dörrar
  • Börsnoterades: 26 september 2014 (NASDAQ Stockholm)
  • Handlas på: Stockholmsbörsen Mid Cap Stockholm
  • P/E (snitt 1 år): 10,7
  • P/S (snitt 1 år): 0,7
  • P/B (snitt 1 år): 1,2

Disclaimer: Varken StockBlogs eller artikelförfattaren har några aktier eller andra egna intressen i Inwido.

Lämna en kommentar