Trenden inom banksektorn

Kategorier Kronorna

Det har varit tufft för svenska bankaktier på sistone. I våras hade vid den där jobbiga historien kring Swedbank. Ändå var det egentligen bara ett extra slag i solarplexus efter en längre tids nedgångar inom banksektorn. Trenden har pekat nedåt sedan slutet av 2017.

Bloggen Kronorna har skrapat lite lätt på ytan på bankväsendet. Vi tar en titt på trenderna, ställer oss några frågor och kikar på värderingarna.

OMXS Banks PI underpresterar

Nasdaq har ett index som följer den svenska banksektorn. OMXS Banks PI kallas det. Följande banker och nischbanker på Stockholmsbörsen ingår:

 • Arion Banki (isländsk men handlas även på Stockholmsbörsen)
 • Nordea
 • Resurs Holding
 • SEB A
 • SEB C
 • Handelsbanken A
 • Handelsbanken B
 • Swedbank
 • TF Bank

De senaste två åren ser utvecklingen minst sagt bekymmersam ut för den svenska banksektorn. Det blir extra tydligt när bankindex jämförs med OMXS30. Här är tre års historik:

OMXS30 vs OMXS Banks PI 2016-2019

Om vi jämför utvecklingen för OMXS Banks PI med OMXS30 de senaste tre åren ser vi följande:

 • En stark utveckling för banksektorn från sommaren 2016 till början av 2017. Det var för banksektorn – liksom för Stockholmsbörsen i övrigt – en uppåtrekyl efter nedgångarna under 2015. Här gick bankerna starkare än börsen.
 • Avmattning för banksektorn under 2017.
 • Fallande trend för bankerna från slutet av 2017 fram till skrivande stund.
 • Swedbanks ras i februari och mars i år syns tydligt i indexet.
 • Även uppgången på Stockholmsbörsen mattades av under 2017 men har sedan dess gått sidledes istället för ner.

Nischbankerna tar marknadsandelar

En av orsakerna till den usla utveckling inom banksektorn är att nischbankerna tar marknadsandelar. Nytänkande och lägre priser sätter press på marknaden.

Medan nischbankerna erbjuder fler människor möjligheten att låna pengar till låg ränta ligger storbankerna kvar i gammeltänk. Storbankerna står nu för endast 60 procent av utlåningen.

Nästa expansionsfas för nischbankerna är inom bolånemarknaden. Vid årsskiftet stod nischbankerna redan för runt 20 procent av bolånen.

OMSX Banks PI innehåller förvisso två nischbanker, Resurs Bank och TF Bank, men storbankerna drar ner indexet som helhet. Det blir tydligt i följande graf där vi plottar ut indexets utveckling jämfört med de två nischbankerna (här sammanslagna i den gröna linjen) de senaste tre åren.

Nischbankerna i bankindexet kör om storbankerna. Juli 2016 t.o.m. juni 2019.
Nischbankerna i bankindexet kör om storbankerna. Juli 2016 t.o.m. juni 2019.

Nischbankerna har faktiskt presterat sämre än bankindex fram till i år. Under 2019 har indexets nischbanker däremot eldat på medan övriga banksektorn fortsatt att tappa.

Banksektorn står även inför stora utmaningar i digitaliseringens fotspår. Även här ligger nischbankerna bra till eftersom de inte har något arv från forna tider. De var moderna redan då de etablerades. Bra exempel är Avanza eller Nordnet som revolutionerat aktiemarknaden med sina digitala plattformar.

Allt är inte nischbankernas ”fel”. Enligt Finansinspektionen bröts i slutet av 2018 den uppåtgående trend i utlåningen som varat sedan 2014. Konsumtionskrediter har varit starkast. Nu mattas utlåningen av – kanske till följd av sjunkande bostadspriser och oroligare marknader, resonerar FI.

Fortsatt god lönsamhet för bankaktier

Ändå är svenska banker mer lönsamma än sina motparter i Norden och ute i Europa. Avkastningen på eget kapital för svenska banker låg i snitt på 14 procent i slutet av 2018.

Inte heller har de svenska bankerna några bekymmer med problemlån: Mindre än 1 procent av lånen är problematiska, jämfört med EU-snittet på drygt 3 procent.

Värderingar

Banksektorn värderas ofta efter aktiekursen i förhållande till det egna kapitalet (Price-to-Book Ratio eller P/B). Om vi håller oss till aktierna i indexet OMXS Bank PI och tittar på P/B-värdet för dessa idag jämfört med de senaste 15 åren får vi fram följande:

 

P/BP/B, snitt 15 årP/B, lägst 15 år
Arion Banki0.7
Handelsbanken A1.31.50.6
Nordea0.91.30.5
Resurs Holding1.7
SEB A1.41.30.3
Swedbank1.31.40.2
TF Bank2.8

Det finns givetvis ingen 15-årig historik för de två nischbankerna i vår jämförelse eftersom de är mycket yngre än så. Vi kan däremot konstatera att de har en betydligt högre värdering än storbankerna. Det skvallrar om gott framtidshopp bland investerarna.

Storbankernas värderingar ligger ungefär i nivå med det 15-åriga snittet. Banksektorn ser med andra ord inte billig ut, utan snarare är den ganska normalvärderad.

Vi har även tagit med en jämförelse av den lägsta värderingen av bankerna de senaste 15 åren. Lågpunkten inträffade givetvis under finanskrisen. Nu var det ett extremt läge och det ska vara mycket till innan banksystemet störtar ner i en sådan avgrund igen. Ändå är det en tankeställare för hur stor fallhöjden kan vara. Från dagens värderingar skulle det motsvara ett prisfall på i runda svängar 45-85 procent.

Sammanfattning

Bankaktier har haft det tufft sedan slutet av 2017. Den fallande trenden har med andra ord pågått sedan långt innan pengatvättshistorien kring Swedbank uppdagades. Det finns flera bidragande orsaker till sektorns svaghet. Trycket från nischbankerna, utmaningar med digitalisering och avmattad utlåning är några av orsakerna. Trots fallet inom sektorn är värderingarna inte direkt låga ur ett historiskt perspektiv.

Lämna en kommentar