Aktier, guld och räntepapper – en dynamisk trio

Kategorier Kronorna

När Stockholmsbörsen nu är upp cirka 17 procent sedan årsskiftet kan varningar om kommande lågkonjunktur och björnmarknad kännas vansinnigt tråkiga. Den som ropar efter vargen – förlåt, björnen – tas givetvis inte på allvar. Det är roligt på börsen och vi vet alla att det där med tajming kan vara svårt.

Ändå kan vi inte släppa den där känslan av att vi kanske redan är inne på övertid på börsen. Börskorrektioner kommer och går. Då och då blir det lite större nergångar. Är tiden mogen nu?

Tajming med förbundna ögon

Det misstag de flesta gör som försöker tajma marknaden är att de gör det på fel grunder. Känslan av att det är dags att dra sig ur är ofta ett trubbigt verktyg. Det går visst att klå index genom att tajma marknaden men det är svårt utan att ha rätt verktyg.

Ska vi då bara stoiskt ligga kvar fullinvesterade och upprepa mantrat ”det lönar sig i längden”?

Inte nödvändigtvis. Bloggen Kronorna har testat att leka med guld och räntepapper vid sidan av aktier i portföljen. Syftet: att klara en eventuell börskrasch lite bättre. Det där med tajming tar vi en annan gång.

Ombalansering och riskspridning

Vi ska undersöka om en portfölj med aktier, räntepapper och guld som balanseras om regelbundet kan ge några fördelar. Varför denna kombination?

 • Aktier innebär möjlighet till hög avkastning på lång sikt men också större risk på kort sikt. Börskrasch? Aktierna faller hjälplöst.
 • Räntepapper ger mycket lägre avkastning på sikt men har en begränsad risk i närtid. Tråkigt men bra att ha ibland.
 • Guld då? Det nämns ofta som en bra hedge mot orostider. När marknaderna skakar trivs guldet bra.

Sedan har vi ombalansering. Det är ett koncept som många småsparare tar för lätt på. Det är inte ovanligt att folk ”förälskar sig” i en aktie och låter favoriten växa och ta upp en allt för stor del av portföljvärdet. Låt vinnarna löpa – visst, men inte på bekostnad av portföljens risknivå.

Man kan med fördel ha fler tillgångsslag än bara aktier i portföljen och balansera om mellan dessa. Vi kommer att se hur ombalansering ger lägre risk och en jämnare avkastningskurva.

Test av en balanserad portfölj

Vi vänder oss till portfoliovisualizer.com för att göra vårt lilla test. Startsumman är 100 000 USD 2005 och behåller dem fram till och med juni 2019. Startdatumet är valt utifrån tillgängligheten till data och det passar ganska bra eftersom vi fångar in finanskrisen 2008-2009.

Portfölj 1 innehåller:

 • 50% SPY: Aktier i det amerikanske S&P-500-indexet. Valet av USA är för att vi har lättillgängliga data. Vi får försöka testa den svenska börsen en annan gång.
 • 25% GLD: Här har vi guldet. GLD är guldpriset helt enkelt genom SPDR Gold Shares. Vi i Sverige kan investera i guld via andra ETF:er som t.ex. ETFS Physical Gold eller ETFS Physical Swiss Gold
 • 25% SHY: Räntepapper med 1 till 3 års löptid (iShares 1-3Year Treasary Bond ETF).

Vår exponering mot aktiemarknaden är alltså 50%. Därefter provar vi att köra endast aktier och guld i portfölj 2 (50% SPY och 50% GLD). Slutligen skapar vi portfölj 3 med aktier och räntepapper (50% SPY och 50% SHY). Vi jämför resultaten med hur det hade varit att ligga fullinvesterad i SPY hela tiden.

Regler för jämförelsen:

 • Portföljens startvärde: 100 000 USD (januari 2005).
 • Slutdatum: 30 juni 2019.
 • Inga köp under perioden.
 • Balansera om portföljen varje kvartal.

Resultat

S&P-500 jämfört med tre portföljer med lägre risk. 2005-2019.
S&P-500 jämfört med tre portföljer med lägre risk. 2005-2019. Logaritmisk skala. Källa: portfoliovisualizer.com

Resultatet är minst sagt intressant. Så här ser det ut i tabellform:

 SlutvärdeCAGRMax drawdownSharpe ratio
Portfölj 1: 50% SPY, 25% GLD, 25% SHY275 899 USD7,25%-23,81%0,73
Portfölj 2: 50% SPY, 50% GLD342 560 USD8,86%-26,36%0,69
Portfölj 3: 50% SPY, 50% SHY218 230 USD5,53%-25,72%0,64
100% SPY324 366 USD8,45%-50,80%0,56
100% GLD304 110 USD7,94%-42,91%0,46

 

Några slutsatser:

 • Portföljen med aktier, guld och räntepapper presterade bra (7,25% per år), om än inte lika bra som aktieindex (8,45% per år)
 • Aktier, guld och räntepapper gav en fallhöjd på max 24 procent, jämfört med aktieindex dryga 50%. En viktig punkt. Det är svettigt att se innehaven falla med 50%.
 • Den riskjusterade avkastningen var 30% högre för den balanserade portföljen med aktier, guld och räntepapper jämfört med aktieindex. (0,73 jämfört med 0,56 Sharpe ratio).
 • Endast aktier och guld gav sämre riskjusterad avkastning men högst absolut avkastning per år. Inte alls ett dåligt alternativ.
 • Endast aktier och räntepapper gav lägst avkastning per år (5,53%). Intressant nog hade denna lågriskportfölj en större drawdown och sämre riskjusterad avkastning än aktier, guld och räntepapper tillsammans.
 • Endast guld gav den sämsta riskjusterade avkastningen. Den totala utvecklingen med en portfölj med enbart guld råkade dock bli bra för hela perioden.

Guld verkar ha gjort underverk för portföljen, men det hade varit svängigt värre att bara ha guld i portföljen.

Våra tre portföljer med guld som jämförelseindex. 2005-2019. Logritmisk skala.
Våra tre portföljer med guld som jämförelseindex. 2005-2019. Logritmisk skala. Källa: portfoliovisualizer.com

Grafen visar tydligt den eufori som det blev kring guldet i samband med finanskrisen. Det förklarar hur våra guldinnehav fungerat som stötdämpare under denna period.

Men en portfölj med 100 procent guld hade i varje fall inte vi velat ha. När marknaderna började återhämta sig igen efter finanskrisen ryggade guldet tillbaks rejält och har egentligen inte återhämtat sig sedan dess. Fallet i guldpriset efter finanskrisen var nästan lika stort som fallet för aktier under finanskrisen. Guldet hade en drawdown på nästan 43 procent.

Man kan också fundera över ifall det överhuvudtaget är nödvändigt med räntepapper i portföljen. Aktier och guld verkar ha klarat jobbet galant. Fördelen med att ta med även räntepapper är att vi får en ännu bättre riskjusterad avkastning utan att den totala avkastningen lider särskilt mycket. En sådan balanserad portfölj kombinerar det bästa från varje tillgångsslag.

Att bygga upp en välbalanserad portfölj med olika tillgångsslag som inte korrelerar med varandra och dessutom göra regelbundna ombalanseringar är en kraftfull mix. En sådan portfölj kan vara ett bra alternativ till att lyfta pengarna till sidolinjen och kämpa för att hitta den bästa räntan på sparkonto för pengarna under den tid då de är utanför börsen.

Med andra ord: Njut av aktiemarknadens kraft, räntebärande pappers stabilitet och guldets nästan obefintliga korrelation med aktier.

Utveckling per år för de olika portföljerna.
Utveckling per år för de olika portföljerna. Märk hur drawdown är betydligt lägre i de blandade portföljerna. Källa: portfoliovisualizer.com
Drawdown
Här syns det ännu tydligare hur pass lite drawdown och snabbare återhämtning portföljerna med blandade tillgångsslag fick jämfört med S&P-500. Källa: portfoliovisualizer.com

Sammanfattning

Vår lilla undersökning visar på potentialen med diversifiering mellan tillgångsslag i kombination med regelbunden ombalansering av portföljen.

I perioden har vi både finanskrisen och de den fantastiska börsutveckling som följde. Det var inte förrän 2015 som börsen kom ikapp vår välbalanserade portfölj med 50% aktier, 25% guld och 25% räntepapper.

Det motsvarar sju år – tål att tänka på! En portfölj med stor riskspridning och regelbundna ombalanseringar är i vårt tycke ett intressant alternativ till att ligga fullinvesterad i aktier eller att försöka tajma marknaden efter oklara kriterier.

Vi får en lägre risk, mindre fallhöjd och en genomsnittlig avkastning per år som inte är särskilt mycket sämre än börsen som helhet.

En liten friskrivning: Denna artikel ska inte ses som investeringsråd. Syftet var att i all hast visa på kraften i en balanserad portfölj. Testa noga själv innan du bestämmer dig för vilken strategi du ska använda!

Lämna en kommentar