Utlandsutdelaren - StockBlogs.se

Blogg: Utlandsutdelaren

Ett år med bloggen

Bloggen fyller ett år vilket är ett bra tillfälle att både blicka tillbaka och se framåt.Milstolparblivit miljonär aktieportföljen har passerat en halv miljonpasserat 1 000 kronor per månad i utdelningar över helåretåtta av årets månader ger minst 1 000 kronor i utdelningarpasserat 10 000 kronor i utdelningar totalt detta motsvarar en YOC på över 4 procentöverträffar Läs mer

Sydsvenska Hem ökar utdelningen – avvaktar Kopparbergs

Sydsvenska Hem ökar utdelningen med 15 procent. Det innebär att aktien under de kommande tolv månaderna delar ut 7,50 kronor uppdelat på fyra tillfällen. Hyresintäkterna steg väsentligt under året från 9,4 till 43,3 miljoner kronor.Noterbart är att utdelningsmånaderna ändras till oktober, december, mars och juni. Jag gläds med det eftersom det innebär att jag under Läs mer

Veckosammanfattning: utnyttjat läge att öka

Börsen har backat den senaste tiden vilket har erbjudit bra köplägen. Det är svårt att säga om börsen kommer fortsätta nedåt eller inte så jag har helt enkelt fortsatt att öka som vanligt i de aktier som jag finner vara rimligt värderade. Även om det statistiskt bör dyka upp en börsnedgång så småningom och har Läs mer

TransAlta Renewables höjer utdelningen

Månadsutdelaren TransAlta Renewables höjer utdelningen med 7 procent från och med september (länk till artikel, länk till utdelningshistorik). Den nya månatliga utdelningen blir 0,07833 CAD eller nära 0,84 CAD årligen.En anledning till beslutet förefaller vara att gasanläggningen södra Hedland i Australien nu är i drift. Jag spekulerade i tidigare inlägg om TransAlta RES (länk)  kring Läs mer

Portföljen efter ett år

Under sommaren fyller portföljen ett år. Den har tack vare flitigt sparande vuxit till snart 500 000 kronor och från 5 till 40 aktieinnehav. Jag tyckte därför att det var ett fint tillfälle till avstämning för att följa upp mina mål och dra viktiga lärdomar också i det längre perspektivet.Portföljens genomsnittliga yield on cost är Läs mer

Veckosammanfattning: likviden ökar som planerat

Var inför veckan inställd på att öka min likvid på sikt och minska andelen köp något. Normalt spenderar jag mellan 10-25 procent av min månadsinsättning varje vecka. Den här veckan har jag spenderat ungefär 5 procent. Därmed ökar min likvid eftersom det kommer finnas kapital kvar inför nästa månadsinsättning.Två köp har det dock blivit. Bägge Läs mer

Kommunstyrelsen godkänner Karlatornet

Ikväll kom den nyhet alla aktieägare i Serneke har väntat på: kommunstyrelsen godkände detaljplanen för Karlatornet.Göteborgsposten väljer denna gång en kritisk vinkel som ifrågasätter att inga andra förslag hade lagts fram liksom att de flesta politiker i kommunfullmäktige förefaller stå bakom projektet.Jag är ärligt talat också lite förvånad över att inga andra förslag eller opposition har Läs mer

Veckoplan v. 24

Tycker det blir allt svårare att hitta bra aktier att öka i för varje vecka som går. Det är inte bara det att aktiekurserna fortsätter uppåt utan framförallt att jag redan har såpass stora innehav i de flesta aktier som just nu handlas på rimliga nivåer att det bär mig emot att öka ytterligare då Läs mer

Veckosammanfattning: H&M i fokus än en gång

Börsen fortsätter uppåt och jag tycker fortfarande att det mesta är alltför dyrt – åtminstone i relation till att mina innehav redan är ganska stora i många av aktierna i portföljen samtidigt som preffar och enfastighetsaktier har för hög kursrisk för att jag ska kunna vikta upp dessa i nuläget. Börsen tuffar säkert på uppåt Läs mer