Handelsbanken - StockBlogs.se

Handelsbanken

De senaste blogginläggen om Handelsbanken.

Bank och bänk

 Känns knepigt. Loggar in på Landshypotek för första gången. Bolånet är flyttat dit efter när tjugofyra år hos Handelsbanken. En enda rad är det som finns att läsa och heter bolån. Beloppet är tvåmiljoneretthundratrettiofemtusen kronor. Mycket pengar. Räntan är Läs mer

Summering av juni-juli samt januari-juli

Tiden går fort, och med småbarn så går tiden ännu fortare och därav slår jag ihop juni-juli och tittar på portföljens utveckling för period januari-juli.Hur har portföljen presterat under juni-juli samt årets sju första månader?För period jun-jul stängde Avanza-portföljen på Läs mer