Archer - StockBlogs.se

Archer

Försvarsberedning: Artilleriet fyrfaldigas – Kristinehamn och Karlskoga får artilleriutbildning

Försvarsberedningen föreslår att dagens två artilleribataljoner ska utökas till hela sex bataljoner, plus två fristående kompanier eller nästan fyra gånger dagens förmåga. Nytt brigadartilleri ska anskaffas och Archer-pjäserna ska vara grunden för tre divisionsartilleribataljoner. Kristinehamn och Villingsberg i Karlskoga kommun Läs mer

Försvarsberedningen nu publicerad

Försvarsberedningen är nu publicerad på regeringens hemsida. Armén ska omorganiseras till tre mekaniserade brigader, en reducerad motoriserad brigad och en mekaniserad bataljon på Gotland. Territorialförsvar ska upprättas. Marinen ska få robotluftvärn till Visbyklassen och två nya korvetter ska ersätta Gävleklassen, ubåtar Läs mer

Tillbakablick på 2018

En lite genomgång av mina aktieaffärer under 2018. Jag fick tilldelning i Epiroc, Nyfosa och MTG (bara 3 st), och sålde dem alla under året. Köpte och sålde alla Diös och Husqvarna. Sålde alla ABB, Cloetta, SCA, Resurs och MQ. Läs mer