AT&T - StockBlogs.se

AT&T

Strategi i huvudportföljen

Om strategin i “huvudportföljen” som är den överlägset största portföljen har jag tidigare skrivit att den ska bestå av 85% aktier och 15% övrigt och att 10% ska utgöras av preferensaktier. Enligt min syn på preffar blir då aktieexponeringen ungefär 80%.Nu Läs mer

Rapportsummering från mina amerikanska innehav: Del 2

I förra veckan skrev jag första delen (av två) när det kommer till en summering av de rapporter för årets två första kvartal som mina amerikanska innehav har levererat. Första delen (som hittas på följande länk: https://thedividendstory.com/rapportsummering-fran-mina-amerikanska-innehav-del-1/) inkluderade bolagen AT&T, Läs mer