Latour - StockBlogs.se

Latour

De väntas öka utdelningen med över 10 procent.

40 börsbolag förväntas öka utdelningen med över 10 procent nästa år. Fem bolag spås öka utdelningen med över 50 procent och två med över 100 procent.     Analytikerna räknar med att oljebolaget Tethys Oil på börsens lista för medelstora Läs mer

Nu avvaktar jag med Latour

Jag äger investmentbolaget Latour och tycker det är ett mäkta bra bolag. De är bevisat duktiga på det de gör, de noterade bolagen är generellt sett bra bolag och den onoterade delen presterar mycket bra. De gör löpande förvärv som Läs mer

Jag köpte Svolder idag

Länge ägde jag Svolder men när de ändrade utdelningspolicy valde jag att stå vid sidan. Nu har det gått flera år och Svolder har presterat väldigt bra samtidigt som jag fått en acceptans för lägre direktavkastning jämfört med tidigare. Exempelvis Läs mer

Vad är ett och hur arbetar ett investmentbolag?

Dagens artikel är ett samarbete med det börsnoterade investmentbolaget Infrea AB. Tillsammans med dess VD Tony Andersson diskuterar vad ett investmentbolag gör, hur man arbetar, hur man skapar värde för aktieägarna, varför de har blivit populära bland småsparare, skillnaderna mot Läs mer