Latour - StockBlogs.se

Latour

Bokslutsrapport 2019 Industrivärden – Från 15 till 3

Substansvärdet i Industrivärden uppgick vid årskiftet till 271 kr/aktie. I skrivande stund ligger det på 273 kr/aktie. Förändringar i portföljen var att man skiftade  A-aktier mot B-aktier i Essity och SCA. För övrigt ökade man i Volvo, Sandvik, Skanska och Läs mer

Utdelningshöjningar och sänkningar 2020

När man äger många bolag så tar det ganska lång tid innan det går att få en överblick över hur hela portföljen mår i förhållande till utdelningshöjningar och sänkningar.Jag mäter det aktivt i portföljen genom att hålla koll på Q4-rapporterna Läs mer

Utdelningshöjningar/-sänkningar 2020

Detta är de utdelningsändringar som kommit hittills för mina bolag t.o.m. 7 februari. Jag kommer uppdatera denna tabell varje vecka tills årsrapporterna ebbar ut. Uppdatering vecka 7: nu har även Latour rapporterat, och det blev en höjning.  Nu blir det Läs mer