McDonald's - StockBlogs.se

McDonald's

Halvårsuppdatering & portföljtankar framåt

Halva året av 2018 har gått och likt andra redovisar jag självklart hur börsåret har gått hittils.Jag kommer redovisa totalutveckling på samtliga konton tillsammans men också separat då jag har olika strategier med mina olika portföljer. Totalutvecklingen totalt alla konton blev Läs mer

Tema: Theme

Att kategorisera sina innehav kan vara intressant för oss som strävar efter en utbredd diversifiering och som vill ha exponering mot olika megatrender bland annat.Hur man gör sin kategorisering kan vara lite knepigt och den officiella datan som finns för Läs mer