Coca Cola - StockBlogs.se

Coca Cola

Månadsuppdatering – Mars, osäkert framöver?

Mars 2019 – SammanställningStrukturen på mina månadsrapporter är för närvarande:-Insättningar-Portföljens transaktioner (köp/sälj)-Portföljens utdelningar-Portföljens värdeutveckling-Kommentarer till varje punkt.-(i framtiden jämförelse mot tidigare månader/år)Jag fortsätter med förra månadens upplägg att vara transparent med samtliga transaktioner in/ut inklusive jobbrelaterade transaktioner. Tyvärr har jag Läs mer

Portföljöversyn

Ser över portföljen igen, den här gången tittar jag på hur stor vikt varje innehav har och hur stor vikt jag är bekväm med att respektive innehav har. För hög vikt = säljkandidat, för låg vikt = köpkandidat.Som absolut maxvikt Läs mer

Uppdatering av portföljen

För att försöka få lite bättre koll på vad jag bör köpa eller sälja härnäst har jag gått igenomvilken viktning alla innehav har och uppdaterat portföljsidan. Den ser i skrivande stund ut så här (ungefärlig del av portföljen inom parentes):Nordiska Läs mer

Köpläge i Coca-Cola?

I torsdags rapporterade Coca Cola för Q4. Amerikanska rapporter är i vanlig ordning ganska svårgenomträngliga så Coca Cola har varit snälla och gjort en liten film på 2 minuter som sammanfattar det viktigaste. Sammanfattningsvis så var det en bra Köpläge?

Buy & hold är ingen prinsesshistoria

Många snackar om att man ska köpa och behålla, buy and hold som många säger. Troligen är uppkomsten till detta ett mantra för att vanliga småsparare inte ska göra för många transaktioner, det har ofta blivit att småsparare äter upp Läs mer