MedicPens företrädesemission möjliggör kommersiell expansion på intressanta marknader

Detta inlägg är publicerat av Fredrik Westman, VD”Nu gäller det att ta tillvara alla de möjligheter som MedicPen står inför tack vare att vi utvecklat en produkt, Medimi®Smart, som befinner sig i framkant och som röner ett stort intresse både Läs mer