Philips - StockBlogs.se

Philips

Lugn vecka

Powell höll tal i fredags där marknaden tog fasta på budskapet att FED har som avsikt att fortsätta att höja gradvis, och i linje med tidigare guidning. Det innebär att de höjer med 25 punkter i kvartalet upp till 3%. Läs mer