Spartacus invest - StockBlogs.se

Kategori: Spartacus invest

Hur reagerar man om krisen kommer?

Definitationen av en kris kan vara olika. På det psykologiska planet brukar man skilja på utvecklingskriser och traumatiska kriser. Där utvecklingskriser hör till livets gång medan traumatiska kan komma plötsligt. I börssammanhang är väl en form av kris då kurserna Läs mer

Investor Q3 2018

Investor, det svenska stor-investmentbolaget som verkar som en bred Sverige-fond i mångt och mycket, rapporterade idag. Det s.k. justerade substansvärdet uppgick nu till 550 kr/aktie. Det justerade substansvärdet är det ”nya” sättet för Investor att rapportera då man marknadsvärderar även Läs mer

Gränges Q2 2018

Ett bolag som jag hållt i snart ett år är Gränges. Tillverkaren av aluminumprodukter. Inte minst till värmeväxlare. Tillverkning sker i Sverige, Kina och USA. I vardera fabrik. På gång är ytterligare en i USA. Under andra halvåret 2019 väntas Läs mer

Oktoberfest

Oktoberfesten har dragit igång och det brukar benämnas som världens största folkfest. Numera brygger ju var och vartannan producent s.k. oktoberfest-öl, men om vi ska hålla oss till de sex traditionella så anser jag att Löwenbrau är bland de bästa. Läs mer