Sagax - StockBlogs.se

Sagax

Samhällsbyggnadsbolaget D – Ny aktie lik Sagax D

Samhällsbyggnadsbolaget kallar till extra bolagsstämma för att besluta om att införa ett nytt aktieslag. En ändring av bolagsordningen som möjliggör detta aktieslag samt ett bemyndigande att emittera dessa aktier.Utdelningen på D-aktien skall vara minst 5 gånger utdelningsstorleken på A och Läs mer