Amortera innan man köper aktier?

Kategorier Kronorna

Hur kan man tänka som man vill köpa aktier men samtidigt har diverse lån? Vi resonerade nyligen om hur vettigt det är att ta lån till aktier. Det innebär en hävstång på investeringen men till en högre risk.

Många tänker inte på att de de facto lånar pengar för att äga aktier fastän detta inte var tanken med lånet.

Tänk efter: Om du köper eller äger aktier och samtidigt har diverse lån – oavsett typ av lån – har du i praktiken lånat pengar till dina aktier.

Det innebär inte att det är fel, men det är värt att fundera på. Hur vet man om man bör amortera innan man köper aktier? Svaret beror på flera faktorer. Så här kan man tänka:

Alternativkostnad – amortera istället för att köpa aktier

Varje gång du amorterar istället för att köpa aktier får du en alternativkostnad som motsvarar skillnaden mellan den besparade räntan på lånet och avkastningen på aktierna.

Om du till exempel har 2 procent ränta på lånet och dina aktier stiger med 10 procent kommer alternativkostnaden att vara 8 procentenheter mindre avkastning på din insättning.

Problemet med resonemanget är bara att det är omöjligt att veta hur aktierna kommer att utvecklas. Historiskt sett har börsen stigit med cirka tio procent per år, grovt räknat. På lång sikt är sannolikheten stor att vi får se en liknande utveckling. Det finns förstås inga garantier. Här är alltså ett riskmoment vilket tar oss till nästa punkt.

Risk och känsla av trygghet

Att maximera vinsten är kanske inte alltid det främsta målet. Om vinstmaximering vore det enda målet skulle vi belåna portföljen ganska hårt, öka på bolånet och kanske till och med ta privatlån för att köpa aktier. Rent teoretiskt kan det ge fin avkastning på sikt. I det korta loppet kan det leda till finansiell katastrof och personlig konkurs.

Tänk också på att lån ger en hävstångseffekt på din investering. Du använder lånade pengar för att investera och får (förhoppningsvis) avkastning på lånet. Det är bra i uppgång men hävstången fungerar lika ”bra” i nedgång.

Att uppleva trygghet och att kunna sova gott om natten har också ett pris. Därför kan det vara logiskt att amortera av bolånet lite, betala av lite extra på billånet och andra lån innan alla pengarna satsas på börsen.

Alla lån är inte lika

Många som ställer frågan amortera eller aktier tänker nog främst på att amortera bolånet vs att köpa aktier. Alla lån är inte lika. Att ha 40 procent belåning på villan motsvarande ett belopp på säg 600 000 kronor kan inte likställas med ett privatlån i motsvarande storlek, även om dagens ränta på blancolån är relativt låg. Vi ska givetvis inte ens tänka på kreditkortsskulder och snabblån som ett sätt att finansiera aktieköpet.

Om du ska köpa aktier istället för att amortera bör du alltså börja med att titta på vilka lån det handlar om. Små lån med hög ränta och dåliga villkor är det bara att amortera av så fort som möjligt. Blancolån med bra villkor är det kanske inte lika bråttom med. För bolånet och värdepapperslånen är det sällan någon panik.

Bedöm risken på börsen

Börsen utvecklas aldrig linjärt. Det svänger. Ibland är risken högre, ibland lägre. För att bedöma om du ska amortera eller köpa aktier kan det vara en idé att bedöma risken på börsen.

Det är inte lätt, men det finns metoder. Det kan till exempel vara dags att dra ner på belåningsgraden om värderingarna sprungit iväg.

Ifall börsen rent tekniskt utvecklas paraboliskt, som till exempel inför IT-kraschen, då kan det också vara en god idé att minska på belåningen så mycket som möjligt. Det var då en ökning med över 70 procent för OMX30 på ett halvår. Det är inte hållbart.

En ökning med 70 procent på några månader är inte hållbart. Minska belåningen om risken är hög.
OMXS30 vid IT-bubblan 1999-2000. En ökning med 70 procent på några månader är inte hållbart. Minska belåningen om risken är för hög.

Utnyttja köpmöjligheter

På motsvarande sätt finns det ibland synnerligen goda köpmöjligheter på börsen. Det kan vara lätt att vara för snabb på köpknappen men ibland finns det riktigt goda utgångslägen.

Låt oss ta finanskrisen 2008 som exempel. Börsen hade sjunkit med runt 60 procent under cirka ett och ett halvt år och var sedan länge i björnmarknad. I ett sådant läge är nedsidan begränsad. Sedan kom köparna tillbaks till börsen och den började trenda uppåt. Då hade det varit svårt att argumentera för att amortera mer och vänta med aktieköpen. När ett riktigt köpläge uppstår kan amorteringarna gott vänta lite.

Glöm inte bufferten

Det kan vara lätt att glömma bort sparbufferten i valet mellan att amortera eller köpa aktier. Sparbufferten kan fungera som första hjälpen för såväl oförutsedda utgifter som för arbetslöshet.

I ett svårt läge är det inte säkert att banken går med på att utöka bolånet. Därför kan bolånet inte ses som en sparbuffert. Inte heller aktier är bra som buffert. När du plötsligt behöver sälja kanske portföljen råkar vara inne i en djup dipp och du gör en storförlust.

Innan du vare sig köper aktier eller gör extra amorteringar bör du alltså ha en rimligt stor sparbuffert på ett bankkonto.

Så tänker Bloggen Kronorna

För de flesta är det inte rationellt att vara helt eller nästan helt skuldfri innan det kan bli aktuellt att köpa aktier. På sikt ger aktiemarknaden nästan alltid bättre avkastning än den ränta du kan spara på att amortera.

I andra vågskålen finns risken. Att inte amortera och samtidigt äga eller köpa aktier innebär de facto att dina lån finansierar en del av ditt aktieägande. Lika bra att erkänna detta faktum för sig själv. Det är alltid en risk med att ha lån och aktier samtidigt, speciellt på kort sikt. Om risken är större än vanligt på aktiemarknaderna kan det vara läge att dra ner på belåningen, d.v.s. amortera mer på lånen.

För de flesta är troligtvis en mix av åtgärder bäst större delen av tiden. Använd lönen till att köpa aktier, amortera av lite på lånen och se till att sparbufferten är intakt. Glöm inte heller att lägga undan till det privata pensionssparandet!

OBS! Denna artikel ska inte ses som investeringsrådgivning!

Lämna en kommentar