Cannabisaktier med utdelningar

Kategorier Kronorna

Utdelningar hör till ovanligheterna bland cannabisaktier. Istället har denna sektor lockat mängder med investerare som hoppas på kraftig tillväxt. Den senaste tidens ras bland cannabisbolagen gör ändå frågan legitim. Vi har letat reda på vad som kanske kan kallas för de bästa stabila cannabisaktierna – även om de inte är helt renodlade (ursäkta ordvitsen).

Tillväxten prioriterad

De senaste åren har intresset för cannabisaktier ökat, särskilt bland unga. Cannabisaktierna Canopy Growth Corp och Aphria Inc är till exempel två av de mest köpta aktierna bland personer i åldrarna 18 till 30 år på Avanza. Cannabisindustrin antas ha stor potential vid sidan av andra ”spännande” sektorer som e-sport, kryptovalutor, fintech och IT.

Kanske är utdelningar inte det första dessa investerare tänker på när det gäller cannabisaktier. Företag inom medicinsk cannabis eller angränsande områden som exempelvis CBD-olja expanderar ofta kraftigt. I ett sådant skede är det sällan aktuellt med utdelningar. All vinst återinvesteras i verksamheten.

Tänker du investera i cannabisaktier är det med andra ord troligen i första hand i hopp om att aktiepriset ska stiga. Nu när cannabisaktier rasar i pris är det ändå en legitim fråga tycker vi – finns det även mer stabila cannabisaktier med utdelning 2020?

Svar ja, även om dessa bolag kanske inte alltid är de typiska cannabisbolagen.

Cannabisaktier med utdelning

Vi har hittat fem aktier som har viss form av exponering mot marknaden för medicinsk cannabis och / eller CBD som dessutom har utdelningar. I flera av fallen är det fråga om riktigt stabila utdelningsaktier.

AbbVie (ABBV)

AbbVie är det i särklass största företaget bland de cannabisaktier som har utdelning. Detta globala läkemedelsbolag är en avknoppning från Abbott Laboratories som man ingick i fram till 2013. Att kalla det för ett cannabisbolag är att ta i – AbbVie forskar om och tillverkar många typer av mediciner inom neurologi, immunologi, virologi och onkologi.

I skrivande stund är AbbVie faktiskt ett av de bolag som figurerat i nyhetsrapporteringen då det utför och deltar i studier om medicin mot covid-19.

Inom cannabis är AbbVie främst känt för att tillverka Marinol. Det är en medicin med syntetiskt framställt Tetrahydrocannabinol, även kallat THC eller dronabinol. Det är denna cannabinoid som förknippas med ruset i marijuana.

Den cannabismedicin som AbbVie tillverkar används för att motverka illamående under kemoterapi och för att öka aptiten hos AIDS-patienter. Huruvida det kommer fler cannabisbaserade mediciner, t.ex. som baseras på CBD istället för THC är svårt att säga, men vissa bedömare menar att det inte är omöjligt.

Precis som de flesta amerikanska aktier har AbbVie utdelningar fyra gånger per år. Räknar vi med tiden i Abbott Laboratories har AbbVie haft höjd utdelning 47 år i rad. Med en utdelningsandel på endast cirka 49 procent och en direktavkastning på nästan 6 procent kan AbbVie vara klart intressant för utdelningsinvesteraren. Oavsett om det kommer mer cannabismedicin eller inte.

Utdelningshistorik i AbbVie
Utdelningshistorik i AbbVie. Källa: Dividend.com

Innovative Industrial Properties (IIPR)

Namnet i Innovative Industrial Properties skvallrar om att det är ett fastighetsbolag det handlar om. Det är en REIT som äger och förvaltar fastigheter där medicinsk cannabis odlas. Företaget växer och har i dagsläget 51 fastigheter i 15 delstater i USA där det finns en tydligt reglerad marknad för medicinsk cannabis. Nästan all växthusyta är uthyrd och det genomsnittliga hyreskontraktet är på 15,6 år. Det känns tryggt.

Denna cannabisaktie är ett bra exempel på hur man kan få exponering mot en sektor som har hög risk men till en betydligt lägre risk än om man köpt enskilda cannabisaktier.

Innovative Industrial Properties började med utdelningar 2017. Sedan dess har utdelningarna höjts med nästan 570 procent. Det har återspeglats ganska bra i aktiekursen som är upp nästan 300 procent sedan start.

Utdelningsandelen är över 100 procent. Det är trots allt en REIT. Men eftersom det är en REIT kan vi räkna med att utdelningarna fortsätter även i framtiden, givet att bolaget går med vinst. I skrivande stund är direktavkastningen 5,30 procent.

Utdelningshistorik i Innovative Industrial Properties
Utdelningshistorik i Innovative Industrial Properties. Källa: Dividend.com

Associated British Foods

Det brittiska bolaget Associated British Foods är ett av världens största livsmedelsbolag. Nio av tio brittiska hushåll använder deras matvaror. Dotterbolaget AB Agri är Storbritanniens största jordbruksbolag. AB Sugar är en av världens största sockerproducenter. Företaget tillverkar även ingredienser till bl.a. livsmedelsindustrin och den farmaceutiska industrin. Dessutom äger Associated British Foods klädjätten Primark.

Vad har detta med cannabis och hampa att göra? Jo, det nämnda dotterbolaget AB Sugar råkar nämligen också vara rejält inblandad i cannabisodlingar. Det är inte något litet uppdrag heller. AB Sugar framställer råvarorna till det gigantiska cannabisbolaget GW Pharmaceuticals, världens enda renodlade farmaceutiska bolag som jobbar med cannabis. GW Pharmaceuticals står bakom en av de få CBD-mediciner som finns på marknaden, Epidiolex.

Att köpa aktier i Associated British Foods är långt ifrån en renodlad satsning på cannabisbranschen. Men en del av portföljen har i varje fall exponering mot den marknaden och referensen är synnerligen god.

Associated British Foods har haft utdelningar i 18 år och de kommer två gånger per år – i januari och juli. Just nu ligger direktavkastningen på ca 2,40 procent.

Iwasaki Electric Co.

Iwasaki Electric är ett japanskt företag som tillverkar olika former av belysning. Man är stora bl.a. inom statsbelysning, belysning för arenor och affärer.

Sedan har Iwasaki Electric också ett dotterbolag som heter Eye Hortilux som tillverkar LED-lampor för växthus. Större delen av tillverkningen är i Ohio i USA. Användningsområdet är definitivt inte begränsat till cannabisodlingar, men det är uppenbarligen ett viktigt marknadssegment för dem. Andra kunder finns inom forskning, hobbyverksamhet, plantskolor, framställning av växter på industriell nivå och bioteknologi.

Iwasaki Electric handlas på Tokyobörsen och har i skrivande stund en direktavkastning på runt 3 procent.

Scotts Miracle-Gro Company (SMG)

Scotts Miracle-Gro Company är ett företag med ett lustigt namn som kanske också är lite av ett långskott. Men faktum är att detta trädgårdsföretag som tillverkar gräsmattor också har satsat ganska hårt på utrustning som används för att bl.a. odla cannabis.

Detta har Scotts Miracle-Gro Company främst gjort genom att köpa upp General Hydroponics och gå in som delägare i AeroGrow International. De två bolagen utvecklar och marknadsför utrustning för så kallade hydroponiska system eller hydroodlingar, något som bland annat är populärt bland vissa cannabisodlare.

Scotts Miracle-Gro Company handlas på New Yorkbörsen. Direktavkastningen ligger på ca 2,2 procent i skrivande stund. Bolaget har höjt utdelningarna varje år de senaste tio åren och utdelningsandelen är på endast 45 procent.

Utdelningshistorik i Scotts Miracle-Gro Company
Utdelningshistorik i Scotts Miracle-Gro Company. Källa: Dividend.com

Svenska cannabisaktier med utdelning?

Utbudet med svenska cannabisaktier är verkligen klent. Det enda bolag i Sverige med tydlig koppling till cannabisindustrin är Heliospectra som tillverkar LED teknologi för växthus. Heliospectra går ännu inte med vinst och det lär dröja innan vi får se utdelningar där, även om bolaget nyligen i varje fall uppvisat positivt kassaflöde.

Lämna en kommentar