9 argument för CFD-handel

Kategorier Kronorna

För den som gör kortsiktiga affärer med aktieindex, valutor och råvaror med mera kan CFD-handel vara ett intressant alternativ till de börshandlade produkter som finns hos nätmäklarna. Men det finns även andra skäl att använda en CFD-mäklare, bland annat möjligheten att köpa internationella börshandlade fonder (ETF).

Bloggen Kronorna tittar på några av fördelarna med CFD-handel – men även nackdelarna.

Vad är CFD?

CFD står för Contract For Difference. Genom CFD-handel kan du spekulera i ett pris utan att behöva köpa den underliggande tillgången. Bra CFD-mäklare har ändå en riktig exponering i den underliggande tillgången.

Det är inte särskilt vanligt bland aktiebloggare att handla med CFD, troligtvis på grund av att de flesta ägnar sig åt investeringar och inte åt trading. En långsiktig investerare gör trots allt rätt i att köpa ”riktiga” aktier. För trading och swing trading finns det däremot mycket som talar för CFD-mäklarna. Låt oss titta på argumenten!

1. Mycket stor hävstång

Det mest uppenbara med CFD:er är den stora hävstången. Vanligtvis brukar hävstången på en CFD hamna någonstans mellan 20 och 500 gånger insatsen, beroende på tillgångsslag och mäklare. Det kan jämföras med mini futures och certifikat där hävstången sällan är över 20 gånger insatsen.

Hävstång innebär att du själv bara betalar en del av priset för din position. Mäklaren lånar ut resten. Det fungerar ungefär som hävstången i de mini futures eller certifikat som går att köpa via nätmäklarna.

CFD:er har, liksom handel med terminer, ett säkerhetskrav. De flesta börshandlade produkterna som du kan köpa hos nätmäklaren har inga sådana krav. Där är säkerheten ”inbyggd” i produkten kan man säga.

En hög hävstång innebär en större risk eftersom du kan förlora mer pengar om marknadenrör sig åt fel håll.

Vissa väljer att se annorlunda på hävstången och menar att den innebär en mindre risk eftersom du inte behöver binda ett lika stort kapital i din position. Det förutsätter dock en mycket god riskhantering och att du använder stop loss. Detta är viktigt. Det går nämligen att förlora mer än vad man satsat med CFD:er.

2. Användarvänliga handelsplattformar

Plattformar för CFD handel utmärker sig genom att ha ett stort antal funktioner som gör det lättare att analysera och verkställa din trading. Till exempel är det mycket lätt att lägga in och flytta stop loss och target.

Att jämföra plattformar för CFD-handel med nätmäklarna är lite som att jämföra cockpiten i ett passagerarflygplan med förarplatsen i en bil. Handel med CFD ger många fler möjligheter i form av analys i kursgraferna och genom att använda tekniska indikatorer.

Jämförelsen är ändå lite skev eftersom de flesta CFD-plattformar är lättanvända trots att de är så avancerade.

Trots användarvänligheten vill bloggen Kronorna understryka att de flesta trots allt förlorar pengar då de handlar med CFD. Egentligen har det inget med CFD utan med trading att göra eftersom många börjar handla utan att förstå vad de gör och hur de ska hantera risken.

IG:s plattform för CFD handel
Plattformar för CFD-handel är ofta mycket tydliga och bjuder på många möjligheter till teknisk analys direkt i graferna.

3. (Nästan) inget courtage

Det är sällan det är något courtage vid CFD-handel. Detta är en stor skillnad mot de flesta minifutures, certifikat och andra börshandlade produkter. Istället tar CFD-mäklarna betalt genom spreaden – skillnaden i köpkursen och säljkursen.

Ett exempel: Att köpa index-CFD för Stockholmsbörsen kan till exempel kosta 0,5 punkter. Om köpkursen på Stockholmsbörsen står i 1600 kommer säljkursen då att vara 1599,5 kr. Med andra ord: Ifall du köper för 1 000 kronor och säljer på en gång innan kursen hunnit ändras kommer affären att kosta dig runt 30 öre.

Spreaden kan vara större på kvällen/natten men det ska då framgå i prislistan. Dessutom är spreaden större för vissa marknader och underliggande tillgångar, till exempel för olja eller kryptovalutor.

Undantaget för courtagefri handel brukar vara då CFD används för aktiehandel. Aktie-CFD:er har vanligtvis courtage. Hos IG är till exempel courtaget för svenska aktier 0,03% och minimicourtaget 49 kr. För amerikanska aktier är det 2 cents per aktie men minst 15 USD per affär.

4. Öppet dygnet runt

CFD-plattformarna har öppet dygnet runt. Det är en fördel ifall du exempelvis vill handla med valutapar eller råvaror. Om du till exempel köper en guld mini future hos en nätmäklare och priset förändras kraftigt när börsen är stängd kan du inte göra något förrän börsen öppnar igen nästa morgon. Hade du haft en guld-CFD istället hade du kunnat sälja ditt innehav när du velat.

Med CFD kan du med andra ord ta bort risken med att hålla en tillgång över natten. På helgen är de flesta marknader dock stängda, även med CFD. Det främsta undantaget är handel med kryptovalutor.

5. Köp internationella ETF:er

Det går att köpa internationella ETF:er hos CFD-aktörer som exempelvis IG och CMC. Detta är en aspekt av CFD-handeln som få känner till.

Börshandlade fonder kan köpas och säljas på en gång utan fördröjning, precis som aktier. Samtidigt innehåller de, liksom fonder, flera aktier och därmed blir det god riskspridning med en enda affär. Förvaltningskostnaden är ofta låg, ungefär som för indexfonder.

För snart två år sedan försvann dock alla internationella ETF:er från nätmäklarna och bankerna på grund av MiFID II. Många tyckte det var synd eftersom det fanns många bra och intressanta amerikanska och kanadensiska ETF:er. De europeiska ETF:erna som främst handlas på Frankfurtbörsen var en klen tröst eftersom de bara delvis täcker det breda amerikanska och kanadensiska utbudet av börshandlade fonder.

Några av de populäraste börshandlade produkterna i USA är VanEck Vectors Gold Miners ETF, iShares MSCI Emerging Markets ETF och VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN. Dessa går att köpa som CFD!

6. Gå kort – tjäna pengar i nedgång

Med CFD går det att tjäna pengar i både uppgång och nedgång. Här är det egentligen ingen större skillnad mellan CFD och de börshandlade produkter som du kan köpa hos nätmäklarna, eller ens vanliga aktier som ju går att blanka.

Ändå finns det en skillnad: det är enklare att gå kort med CFD. För att börja blanka aktier krävs avtal. Dessutom är det inte alla aktier som kan blankas. När du går kort med mini futures eller certifikat köper du en separat börshandlad produkt jämfört med när du går lång.

Vid CFD-handel går du kort och lång på samma sätt. Har du inget innehav i till exempel Stockholmsbörsens OMXS30 index och säljer en position innebär det att du gått kort. CFD liknar här terminshandel.

7. Hedge för en långsiktig investering

Med hjälp av CFD kan du lätt skaffa dig en hedge för ett långsiktigt aktieinnehav. Låt oss anta att du har en bred aktieportfölj hos någon av nätmäklarna. Du tror på dina innehav och har en mycket lång sparhorisont. Plötsligt dyker det upp orosmoln på himlen. Olyckskorparna kraxar högt inför kvartalsrapporteringen i ett av bolagen.

Du kan välja att minska risken genom att sälja av ditt innehav, men det kanske du inte vill. Ett alternativ är då att hedga din investering genom att gå kort i aktien i fråga. Om aktiekursen sjunker vid rapporteringen stiger din hedge i värde. Dessa pengar kan du då använda för att köpa fler aktier i bolaget, givet att du fortfarande tror på dess långsiktiga potential.

Givetvis kostar hedgen dig pengar om kursen stiger vid rapporteringen, men det får du då se som en kostnad som du fick betala för att få lägre risk i portföljen i samband med rapporteringen. Detta kan du givetvis även göra med mini futures, certifikat eller terminer, men det kan kännas lättare att hedga med en CFD-position.

8. Mindre likviditetsrisk

När det uppstår volatilitet i marknaden ökar risken i mini futures, certifikat och andra börshandlade produkter. Det är inte ovanligt att emittentens köp- och säljpris försvinner under vissa perioder. Om du vill sälja dina innehav i ett sådant läge kan det hända att det inte går. När utgivaren väl är tillbaks i orderdjupet kan priset ha fallit mycket och du har förlorat pengar.

Detta är något som inte händer hos seriösa CFD-mäklare. Det går hela tiden att handla. Däremot finns något som kallas för slippage vilket innebär att kursen som du får handla till kan bli högre eller lägre än den kurs du tänkt dig. Det kan inträffa vid hög volatilitet eller vid gap (när öppningspriset är högre eller lägre än stängningspriset). IG har en bra förteckning över risker med CFD.

Seriösa CFD-plattformar har löst detta problem genom att erbjuda garanterad stop loss. Det innebär att du betalar en liten premie för att vara säker på att din önskade köp- eller säljkurs ska gå igenom.

9. Robothandel och algotrading

Hos många CFD-mäklare går det att handla via separata program som utvecklats av tredje part. I program som ProRealTime och MetaTrader (MT4) går det att skapa automatiska skript för att köpa och sälja tillgångar. Det går med andra ord att skapa börsrobotar för så kallad algotrading.

Det är inte lätt att lyckas med automatisk handel och algo trading, men det finns stora möjligheter för den som har tid och förmåga att sätta sig in i hur det fungerar. Ofta går det att ladda ner script från andra traders eller köpa börsrobotar som professionella traders utvecklat.

Jämför det med nätmäklarna. Avanza har inget verktyg för robothandel alls. Börsrobotprogrammet Autostock för Nordnet är utmärkt, men inlärningskurvan är något brant skulle vi vilja påstå.

Robothandel och algotrading med CFD
I ProRealTime går det att testa olika script för automatisk handel. Bland annat kan du se hur stor andel av alla affärer som gått med vinst och hur stora vinsterna varit historiskt sett (backtesting). Källa: ProRealTime

Inga nackdelar med CFD-handel?

Självklart finns det nackdelar med CFD-handel också. Den uppenbara nackdelen med CFD jämfört med certifikat, mini futures och rena aktier är att du kan förlora mer än vad du satsat. Det är en risk som ska tas på allvar. Det går att komma runt problemet genom att lägga in spärrar i flera av plattformarna. Dessutom ska stop loss alltid användas.

En annan risk är likvidationsrisken. Den kan uppstå vid snabba rörelser i den underliggande tillgången. Om din marginal (pengar på kontot) inte räcker till behöver du sätta in mer pengar som säkerhet. Gör du inte det i tid kan CFD-mäklaren likvidera positionen för att inte gå med förlust.

En nackdel med CFD-handel jämfört med aktiehandel är att du har en motpartsrisk. Går CFD-mäklaren i konkurs kan det hända att du förlorar dina innehav.

Rutinerna varierar dock mellan mäklarna. Vissa har bättre skydd än andra, till exempel genom att sett till så att fordringsägarna inte kan komma åt dina pengar vid en eventuell konkurs. Motpartsrisk har du för övrigt även för vanliga börshandlade produkter hos nätmäklarna.

Den kanske största nackdelen med CFD är ändå att det inte går att handla på ISK. Därmed måste du betala 30 procent skatt på nettovinsten.

Sammanfattning

Det finns många fördelar med att handla med CFD istället för med aktier, certifikat eller mini futures. Handelsplattformarna för CFD handel är skapta för att det ska vara lätt att sköta sina ordrar och fatta beslut baserat på tekniska faktorer. Det är lätt att kliva i och ur sina positioner och att lägga in stop loss och target.

Om du vill prova på robothandel är ett testkonto hos någon av CFD-mäklarna ett perfekt sätt att komma igång. Dessutom går det att få en mycket stor hävstång med CFD-handel – något som kan vara både en fördel och nackel.

Men (och det är ett stort ”men”) det beror helt och hållet på hur du handlar. CFD lämpar sig bäst för olika former av trading – daytrading, swing trading eller algo trading (robothandel).

Om du inte redan behärskar trading bör du lära dig det först innan du sätter igång med CFD. Den stora hävstången gör att du snabbt kan förlora pengar om du inte vet vad du gör.

Ifall du handlar med värdepapper med lång tidshorisont, det vill säga om du investerar dina pengar, då är sannolikt ett vanligt ISK hos Nordnet eller Avanza ett mycket smartare val. Det möjliga undantaget är om du vill köpa amerikanska och kanadensiska börshandlade fonder, något som vissa CFD-plattformar nu faktiskt erbjuder.

CMC Markets CFD-plattform
Handel med CFD innebär att du får tillgång till ett stort antal verktyg. Många plattformar finns för både webb och mobil. Källa: CMC Markets

Lämna en kommentar