Varför låna pengar till företaget?

När det gäller lån finns en fundamental skillnad mellan vad som är lämpligt för företag jämfört med privatpersoner. Som individ uppmuntras du att låna så lite som möjligt. Som företagare och investerare är det lite annorlunda. Ett lån gör att du kan uppnå en högre potential i din verksamhet jämfört med om du enbart förlitar dig på organisk tillväxt.

I denna artikel tar vi upp nio exempel på hur ett företagslån kan hjälpa ditt bolag att växa och uppnå andra fördelar:

1. Investera i utrustning eller maskiner

De flesta företag använder någon form av utrustning, maskiner eller fordon i sin verksamhet. Ett företagslån kan då vara ett sätt att köpa in bättre tillgångar för att öka kapaciteten eller produktiviteten.

Att låna för att investera i ny teknik eller uppgradera befintlig utrustning kan hjälpa dig att skala upp, öka effektiviteten och minska driftskostnaderna på lång sikt.

Har du en kapitalintensiv verksamhet är detta särskilt intressant, men även konsultfirmor kan ha nytta av att köpa in exempelvis bättre datorer.

2. Anställa ny personal

En nyanställning kan vara ett sätt att expandera verksamheten eller låta befintlig personal specialisera sig. Du kan också behöva anställa för att möta ökad efterfrågan eller för att förbättra kundtjänsten.

Ett företagslån kan göra det möjligt att anställa kvalificerad personal och expandera ditt team för att möta företagets växande behov.

3. Expandera verksamheten

Drömmer du om att ta din verksamhet till nya höjder genom att öppna kontor, butiker eller tillverkning på nya platser?

Ett företagslån kan ge dig nödvändigt kapital för att finansiera denna expansion och öka din marknadsandel i Sverige, Europa eller globalt.

4. Lagerinköp

Driver du e-handel, butik eller har B2B-försäljning av produkter vet du att det är kostsamt att ha ett lager. Med vissa företagslån går det att belåna delar eller hela lagret. Lånet har alltså lagret som säkerhet. Det frigör kapital som kan användas till annat.

Dessutom kan ett företagslån vara fördelaktigt om du vill göra större lagerinköp, vilket kan leda till rabatter och andra fördelar hos leverantörerna.

5. Satsa på marknadsföring och reklam

För att öka omsättningen kan du behöva satsa på marknadsföring och reklam. Med extra kapital från ett företagslån kan du genomföra strategiska kampanjer och öka ditt företags synlighet på marknaden.

Det finns olika sätt att göra det på, exempelvis genom annonser online, sökmotoroptimering, direktreklam, utomhusreklam, reklam i tidningar och tv samt genom pr-kampanjer.

6. Förbättra lokaler eller försäljningsställen

Om dina befintliga företagslokaler är i behov av renovering eller om du vill skapa en mer inbjudande kundupplevelse kan ett företagslån användas för att finansiera dessa förbättringar.

Vilket intryck du gör med ditt företag kan påverka vilka möjligheter som ges. Fräscha lokaler kan göra att kunderna blir mer köpglada. Har du ett B2B-företag kan företagslokaler som är i gott skick förmedla att du är en trygg samarbetspartner som håller ordning på saker och ting.

7. Få lägre skatt

Vissa företagslån kan ge skattemässiga fördelar. Räntekostnaden får dras av som en kostnad. Om du finansierar utrustning genom leasing (vilket är en form av företagslån) kan du ha möjlighet att bokföra det hela som en kostnad istället för en tillgång givet att leasingen är operationell (i motsats till finansiell).

8. Utnyttja affärsmöjligheter när de dyker upp

Rätt som det är dyker det upp nya möjligheter för företaget. Det kan till exempel handla om att köpa ut en konkurrent, köpa en lokal som nu är till salu eller investera i nya marknader. Råkar du inte sitta på en ”krigskassa” kan ett företagslån vara en chans för dig att snabbt utnyttja dessa möjligheter när de dyker upp.

9. Förbättra likviditeten tillfälligt

Ibland kan ditt företag behöva lite extra likviditet för att hantera kortsiktiga ekonomiska svackor. Ordet ”lågkonjunktur” klingar tyvärr bekant. Företag går inte i konkurs bara för att de är olönsamma – de går i konkurs när räkningarna inte kan betalas. Även lönsamma företag kan gå i konkurs om de råkar ut för tillfälliga likviditetsproblem.

Är ditt bolag i sunt skick generellt sett men har tillfälliga problem kan därför ett företagslån vara lösningen för att ”gasa sig ur” dippen, överleva lågkonjunkturen eller vad det nu kan vara som ställer till med tillfälliga problem.

Tänk på detta innan du tecknar ett företagslån

  • Ett företagslån är inte en universallösning och bör användas med omdöme. En viss belåning kan vara nyttigt, men att överbelåna sin verksamhet skapar onödigt mycket risk.
  • Utvärdera företagets förmåga att återbetala lånet innan du bestämmer dig.
  • Är det endast lån som är aktuellt? Ett alternativ är att göra nyemission och ta in kapital från ägarna och eventuellt också ta in nya delägare.
  • Har du funderat på möjligheten att låna ut pengar själv till företaget eller att låta företaget låna från någon av delägarna?
  • Tänk på att du som delägare kan behöva ställa upp som borgensman och därmed privat garantera att pengarna betalas tillbaka. Detta är en risk givetvis.
  • Jämför olika lånealternativ för att hitta det lån som passar bäst för företagets specifika situation och som ger lägst kostnad.

Lästips