Återbesök hos bolagen som ställdes mot checklistan under 2017

Januari 2017 var en intensiv månad för checklistan. Då gicks fyra bolag igenom.  Eftersom det var den tiden på året så baserades genomgången på Q3 rapporterna samt de 10 åren före.  Checklistan är ju väldigt ”baktung”. Ett bolags historik är Läs mer