Hexpol - StockBlogs.se

Hexpol

Bokslutsrapport 2018 Hexpol

2018 visade sig bli Hexpols bästa år hittills. Försäljningsökning med 13 % (justerat för valuta 9 %) och ett ökat rörelseresultat med 8 %. Rörelsemarginalen landade på 15,6 % (16,2).   Resultatet per aktie blev 4,78 kr (4,44) och utdelningen Läs mer