Kommer Sveriges bostadsmarknad att växa ytterligare 2021?

Kategorier Kronorna

Sveriges bostadsmarknad har exploderat under de senaste 10 åren. Det är inte bara i storstadsområden som priserna har stigit i raketfart, även mindre orter och städer har sett en prisökning som tidigare inte funnits på marknaden. Det finns många olika anledningar till detta, varav några av de största är det faktum att det råder bostadsbrist i stora delar av landet, tillsammans med att räntorna ständigt når rekordlåga nivåer. Frågan är, hur kommer bostadsmarknaden att se ut 2021?

Hur bostadsmarknaden förväntas utvecklas under 2021

Just nu ligger snittpriset på bostäder väldigt högt i Sverige, åtminstone om man jämför med historiska priser. Ett ungefärligt pris på nästan 45000 kronor per kvadratmeter (för bostadsrätter) är ett snitt genom landet, men kan bli betydligt högre i storstadsområden.

Priserna toppade tillfälligt 2017 för att sedan falla tillbaks en aning. Under 2019 började de stiga igen och på den vägen är det. Nu en bit in på 2021 har vi återigen nått rekordnivåer. Frågan är, kommer detta att fortsätta under 2021 och framåt?

Bostadspriser 1996 - 2020
Trenden för kvadratmeterpriset för bostadsrätter är tydlig. Källa: maklarstatistik.se

Fallande räntor ger förutsättningar för fortsatt höjda priser

Att låga räntor stimulerar marknaden är inget nytt. Riksbanken har sakta börjat höja räntan men det är från låga nivåer. I januari 2019 höjdes räntan från -0,5 till -0,25 procent. I januari 2020 höjdes den till 0 procent och där ligger vi kvar idag.

Just nu är Riksbankens inställning att reporäntan måste ligga oförändrad för att underlätta återhämningen från Coronapandemin och tillåta inflationen att nå upp till inflationsmålet som förvisso är nära. En fortsatt expansiv penningpolitik innebär fortsatt låga räntor.

Förhållandet mellan reporäntan och bankernas räntor är dock inte alltid helt linjärt. Bolåneräntorna på 2 och 5 år ligger i en fortsatt nedåtgående trend. Riksbankens höjningar återspeglas bäst i den rörliga 3-månadersräntan. Låga räntor gör att fler kan få lån hos aktörer som Nordea, SEB och Prekredit Sverige, men gör även att dessa lån kan vara större tack vare den lägre månadskostnad som en lägre ränta medför.

Nu går det att hitta räntor som ligger på runt 1 procent, vilket är väldigt lågt historiskt sett. Hur räntan kommer att se ut inom den närmaste tiden går bara att spekulera, men med tanke på att det går att låsa räntan till en väldigt låg procentsats är det en indikation om att räntan kommer att förbli på låga nivåer under en överskådlig tid.

Andra faktorer som påverkar bostadsmarknadens priser

Generellt sett är det följande faktorer påverkar priser på bostadsmarknaden:

  • Amorteringskrav och regleringar. Får några år sedan infördes striktare amorteringskrav, vilket påverkade marknaden en aning. Priserna steg inte längre i lika hög fart, samt stagnerade eller sjönk till och med på vissa håll. Hur amorteringskraven kommer att se ut i framtiden är svårt att gissa, men det är förmodligen mer sannolikt att de blir striktare, snarare än att minska.
  • Förväntningar kring ränteläget. Hur bolåneräntan förväntas se ut i framtiden kan påverka bostadsmarknadens priser. Om förväntningarna är att räntan höjs inom de kommande åren kan det påverka priserna negativt. Det motsatta förhållandet råder givetvis också.
  • Spekulationer i media. Nyheter genom olika mediala kanaler kan påverka priserna för bostadsmarknaden i både negativ och positiv riktning. Om tidningarna och andra medier exempelvis förmedlar att det är en bra idé att köpa bostad kan det stimulera marknaden, samt vice versa.
  • Byggande av bostäder. Hur många bostäder som produceras kan påverka priset. Bostadsbrist eldar på bostadspriserna.

Viktigt att notera är att samtliga av dessa punkter inte garanterar att priset sjunker eller stiger, utan är endast indikationer och spekulationer för vad som kan hända.

Kommer priserna att fortsätta stiga?

Den ständiga frågan är – hur länge kommer priserna att fortsätta stiga? Det är bara att inse att det är lönlöst att försöka ge någon exakt prognos. Förväntningar om fortsatt låga räntor talar för att efterfrågan på bostäder håller sig kvar på en hög nivå. Det ger bränsle till bostadspriserna. Den kraftiga stimulanspolitiken i kombination med ökat distansarbete bidrar också. Förra årets sommar med Corona gjorde att fler köpte byggvaror och satsade mer på hus och hem. Av allt att döma håller trenden i sig åtminstone denna sommar. Kan man inte resa lägger man pengarna på bostaden istället och det lär påverka bopriserna.

Svensk mäklarstatistik tror att priserna fortsätter att stiga i varje fall i närtid. Enligt deras senaste prognos är det 65 procent av fastighetsmäklarna som tror att småhuspriserna kommer att stiga åtminstone till och med juni.

Å andra sidan visar denna siffra på viss försiktighet. Det är alltså 35 procent av mäklarna som inte är lika övertygade och då pratar vi om närtid. Att tro att bostadspriserna bara ska fortsätta mot skyarna utan paus och tillbakagångar är givetvis orealistiskt.

Precis som med börsen kan det vara klokt att tänka en extra gång och inte spekulera. Annat är det givetvis om du behöver köpa bostad. Då finns kanske inte så många alternativ.

Lämna en kommentar