Factoring och konjunkturen

Kategorier Kronorna

För några månader sedan presenterade den världsomspännande branschorganisation för factoringbolag FCI sin statistik för 2018. Där syntes fortsatt tillväxt och utan tecken på försvagning inom branschen. Det var som sagt 2018. Nu när orosmolnen hopas och allt fler oroar sig för konjunkturen kan det finnas anledning att fundera kring hur sektorn kan komma att påverkas framöver.

Factoringbranschen beräknades vara värd 2 730 miljarder euro i fjol. Året innan var motsvarande siffra 2,598 miljarder euro. Tillväxten låg med andra ord på över 5 procent. Europa står för 66 procent av marknaden och här var tillväxten 6 procent.

Fakturaköp och belåning av fakturor ökar på de flesta håll. Lite uppseendeväckande var det ändå att marknaden i Storbritannien minskade med 2 procent. Förmodligen beror det på brexit. I Turkiet där liran förlorat en stor del av sitt värde minskade marknaden med 30 procent.

En marknad för likvida medel

Factoring innebär att företag kan sälja sina fakturor eller belåna dem för att få in likviditet i verksamheten. Rörelsekapitalet ökar och företaget behöver inte vänta på att kunden ska betala. Det är ett enkelt sätt att snabbt få loss pengar för investeringar utan att behöva ta på sig mer skulder.

Till de företag som erbjuder factoring hör kreditmarknadsföretagen, t.ex. Intrum, Collector och Svea. Här finns även nischade bolag inom inkasso och fakturaköp, t.ex. Eurocredit. Nischbanker som Resurs Bank, banker som Swedbank och SEB med flera, samt tjänster för bokföring i molnet, t.ex. Visma och Fortnox, erbjuder även fakturaköp.

Konjunkturen påverkar branschen

Fakturaköp och fakturabelåning är en cyklisk bransch. Det innebär att när ekonomin försvagas påverkar det omsättningen av belånade och sålda fakturor. Kopplingen är självklar – när konjunkturläget försämras säljer företag inte lika mycket. Det skickas färre och mindre fakturor. Företag som erbjuder fakturaköp drabbas direkt. Å andra sidan kan behovet av likvida medel öka, vilket är till fördel för branschen. De bolag som verkar inom factoring har ofta även inkassotjänster i sin portfölj, vilket då balanserar upp det minskade antalet sålda och belånade fakturor.

Branschorganisationen FCI har räknat på hur sambandet mellan fakturaköp/fakturabelåning och världsekonomin ser ut. De visade på en starkt positiv korrelation på 0,6. Man brukar säga att om korrelationen är över 0,5 är den stark. Enligt John Brehcist på FCI är sambandet ännu större inom EU.

Man kom fram till att om världsekonomin stärks med 1 procent så kommer sektorn för factoring (fakturaköp och fakturabelåningar) att öka med 3,5 procent i snitt. På motsvarande sätt tappar sektorn mer än världsekonomin när den försvagas.

Korrelationen mellan världsekonomin och factoringsektorn är stark.
Korrelationen mellan världsekonomin och factoringsektorn är stark. Källa: FCI.

Nu när vi troligtvis står inför en försvagning av konjunkturen kan det vara intressant att blicka tillbaks på hur det såg ut förra gången vi fick en försämring av konjunkturen. Det var i samband med finanskrisen 2008-2009. Då gick den globala factoringbranschen från en tillväxt på ca 15 procent per år 2007 till negativ tillväxt 2009.

Finanskrisen fick tillväxten inom factoringsektorn att avta. Till slut blev den negativ. När ekonomin återhämtade sig blev istället tillväxten extrem inom sektorn.
Tillväxt inom factoring vs världsekonomin. Factoring är en cyklisk sektor. Här ser vi hur finanskrisen fick tillväxten inom factoringsektorn att avta. Till slut blev den negativ. När ekonomin återhämtade sig blev istället tillväxten extrem inom sektorn. Källa: FCI.

Nästan ännu mer anmärkningsvärt var hur sektorn återhämtade sig efter finanskrisen. Strax efter finanskrisen ökade världsekonomin med cirka 5 procent (2010). Samtidigt ökade factoring med över 5 gånger så mycket. Factoringtjänster växte med nästan 30 procent på en global nivå under 2010.

Stark tillväxt i branschen

För den långsiktige behöver inte konjunktursvängningarna avskräcka. Sedan 1969 då FCI började sina mätningar har marknaden för att sälja fakturor, belåna fakturor och andra tillhörande tjänster ökat med över 13 procent per år (CAGR). Statistiken grundar sig på de bolag som är medlem i denna organisation. Idag uppgår den till 400 företag i 90 länder. Den globala utvecklingen inom factoring är med andra ord stor.

Stark tillväxt för fakturaköp och fakturabelåning på globalnivå sedan 1969.
Stark tillväxt för fakturaköp och fakturabelåning på globalnivå sedan 1969. Marknadsstorlek i miljoner USD. Källa: FCI.

Sammanfattning

Hur kan man tänka om man äger bankaktier eller aktier i något av de företag som har fakturaköp som en del av sin kärnverksamhet? Den långsiktiga trenden för factoring är stark. Förra årets tillväxt på 5 procent i världen och 6 procent i Europa får anses vara relativt god. Det är mer än motsvarande siffra för världsekonomin, som låg på 3,3 procent. Särskilt nischbankerna ligger bra till med sitt offensiva erbjudande som gör att de kan ta marknadsandelar från storbankerna.

Vi får ändå vara beredda på att det kan bära söderut ganska snabbt när konjunkturen sviker. En minskning i antalet sålda fakturor och ökade kreditförluster lär påverka resultatet för bolagen inom branschen.

För en långsiktig investerare kan det vara en möjlighet att fylla på aktieinnehaven när kurserna dippar. Återhämtningen inom branschen efter finanskrisen var imponerande och kan kanske fungera som motivation för den långsiktige till dess att konjunkturläget åter förbättras.

Tips på mer läsning

Vad är räkenskaper? – Vi förklarar

Lämna en kommentar