Atrium Ljungberg - StockBlogs.se

Atrium Ljungberg

“Industrivärdens rabatt har plötsligt gått från 8-9% till det dubbla”

“Industrivärdens rabatt har plötsligt gått från 8-9 procent till det dubbla, vilket förmodligen beror på besvikelsen i portföljbolagens utdelningsförslag i kombination med avsaknaden av större strukturgrepp i portföljen. Det gäller att komma ihåg att pengarna finns kvar även om de Läs mer

Portföljens utdelningstillväxt 9,8%

Portföljens utdelningstillväxt är nu checked och jag kan konstatera att mina 8 största innehav har höjt sin utdelning. Är väldigt belåten med den utvecklingen som då beräknas till ett snitttillväxt på 9,8% och då gör jag ett antagande på att Johnson&Johnson Läs mer

Så blir utdelningen för Hufvudstaden, Bravida och Atrium Ljungberg

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om mina egna antaganden kring mina största innehav och dess utdelningar. Det gäller 7 av mina största innehav, som tillsammans utgör ungefär 60% av Utdelningsportföljen. Castellum, Investor och Nordea har presenterat sina kommande utdelningar och alla har Läs mer