Atrium Ljungberg - StockBlogs.se

Atrium Ljungberg

Yield on Cost 9 största innehaven

Nyckeltalet Yield on Cost kan användas för att beräkna hur mycket avkastning du får idag på utdelningen mätt mot dina investerade pengar (medelinköpskostnad). Nyckeltalet tar ingen hänsyn till dagens kurs av aktien utan enbart medelinköpskostnaden gentemot utdelningen. En del bloggare sågar den Läs mer