Vad är kreditvärdighet egentligen?

Kategorier Kronorna

Kreditvärdighet är förmågan att betala skulder. Långivare och investerare tittar på kreditvärdigheten för att bedöma risken för ett lån eller en investering. Oavsett om vi talar om privatpersoner, företag eller hela länder finns det en sak gemensamt: med hjälp av måttet kreditvärdighet kan vi sätta en prislapp på risken. I klarspråk: ett bättre kreditbetyg innebär ofta en lägre ränta och fler valmöjligheter för den som vill låna pengar.

Bloggen Kronorna tittar här på vad kreditvärdighet betyder och hur vi kan dra nytta av den – både som privatpersoner och investerare.

Därför är kreditvärdighet intressant

Kreditbetyg (”Credit rating” på engelska) behövs för att bedöma risken att en låntagare inte fullföljer sina betalningar. En bank som lånar ut pengar (borgenären) vill givetvis att den som lånar pengar (gäldenären) ska betala tillbaks sitt lån.

Samma sak gäller om du som sparare eller investerare köper obligationer. Du vill inte att företaget eller landet som du köpt obligationer av ska ställa in sina betalningar. Då förlorar du pengar.

Genom att titta på kreditvärdigheten på den som vill låna pengar får vi ett mått på hur stor risken är. Om risken är stor blir också räntan högre, allt annat lika. Du som privatperson kan därför tjäna på att förbättra din kreditvärdighet genom att det kan ge dig bättre villkor, till exempel på bolånet.

Kreditbetyget hjälper oss också att dra en linje för när vi överhuvudtaget ska acceptera risken på ett lån eller en investering.

Använda kreditvärdighet som investerare

Som investerare är kreditvärdighet ett bra verktyg till exempel när du ska:

 • Investera i lån: Bedöm risken i låneportföljen när du investerar i P2P-lån. Bedöm lämpligt förhållande mellan risk och avkastning.
 • Köpa obligationer: När du köper obligationer som utfärdats av stat, kommun eller företag innebär ett högt kreditbetyg att risken i investeringen är låg. För obligationer används ofta begreppet ”Investment grade” när risken är låg. Investment grade brukar motsvara kreditbetyg AAA, AA, A och BBB.
 • Köpa aktier: Du kan använda kreditbetyg från till exempel Standard & Poor’s för att bedöma risken i de aktier du funderar på att köpa. Det kan vara ett bra komplement till att studera olika nyckeltal som exempelvis soliditet, skuldsättningsgrad och balanslikviditet.

Investerare som lyckas med sina placeringar har ofta tydliga riktlinjer för vilken typ av investeringar de ska göra, när det är dags att köpa och när innehaven ska säljas. Här kan kreditbetyget vara till stor hjälp genom att fungera som en miniminivå som begränsar risken i portföljen.

OBS! En hög kreditvärdighet innebär inte per automatik att det är en bra investering. Det betyder bara att den finansiella risken är relativt låg. När det är orostider på börsen eller björnmarknad kan det vara extra intressant att investera i defensiva aktier med låg risk.

Kreditbetyg från S&P
S&P ger kreditbetyg för världens länder. Sverige ligger i topp. Källa: Norvikk.

Hur mäts kreditvärdighet?

Definitionen på kreditvärdighet varierar mellan olika banker, kreditupplysningsföretag och investerare.

Enligt UC är den person, det företag eller annan verksamhet kreditvärdig som kan betala sina räkningar i tid och inte får några betalningsanmärkningar.

Det är en mycket enkel definition. I själva verket gör banker och andra bedömare en mycket mer detaljerad analys av betalningsförmågan. Olika metoder används också för att bedöma kreditratingen för privatpersoner respektive företag.

Kreditvärdighet privatperson

Det finns nästan lika många skalor för kreditvärdighet för privatpersoner som det finns kreditupplysningsinstitut. Varje bolag har sin egen standard och metodik. Grundprincipen är ändå alltid densamma: att bedöma risken.

Kreditvärdighet – skala hos UC

UC är det mest använda kreditupplysningsföretaget i Sverige. För privatpersoner använder UC ett kreditbetyg som de kallar för UC-score eller ”Mitt Kreditbetyg”. Den visar risken för att låntagaren ska få en betalningsanmärkning inom 12 månader. UC använder kreditupplysningen och statistik från alla låntagare i Sverige för att bedöma kreditbetyget. Enligt UC (https://www.minuc.se/privatekonomi/vad-ar-uc-score/) är det en avancerad algoritm som använder artificiell intelligens för att räkna ut betyget. Så här ser skalan ut:

Kreditvärdigheten är…

 • Svag:1% – 100%
 • Mindre bra: 1% – 25.0%
 • Bra:0% – 4.0%
 • Mycket bra: 2% – 0.9%
 • Utmärkt: ≤ 0.1%

Skala hos Creditsafe

Creditsafe bedömer kreditvärdighet för privatpersoner med ett betyg som de kallar för Creditsafe Scoring. Det är en prognos av privatpersonens framtida betalningsförmåga på en skala från 1 till 100 i fyra intervaller. Scoringen visar hur stor sannolikhet det är att en person kommer att kunna betala sin skuld.

Skala hos Bisnode

Bisnode använder en skala för kreditvärdighet som de kallar för kreditscore. Den går från 1 (inte kreditvärdig) till 10 (högsta kreditvärdighet). Det går att se din kreditupplysning gratis i Bisnodes tjänst ”Min upplysning”. Däremot måste du betala för tjänsten ”Min Bevakning” för att se vilket kreditscore du har.

Kreditvärdighet företag

Kreditvärdigheten för företag mäts av naturliga skäl lite annorlunda jämfört med för privatpersoner.

UC har fem riskklasser som visar hur stor sannolikhet det är att ett företag ska hamna på obestånd inom ett år. Med obestånd menas konkurs, utmätning eller företagsrekonstruktion.

 • Riskklass 1: Mycket hög risk. ≥ 8,05% risk för obestånd
 • Riskklass 2: Hög risk. 3,05% – 8,04% risk för obestånd
 • Riskklass 3: Normal risk. 0,75% – 3,04% risk för obestånd
 • Riskklass 4: Låg risk. 0,25% – 0,74% risk för obestånd
 • Riskklass 5: Mycket låg risk. ≤ 0,24% risk för obestånd

Bisnode använder följande skala för kreditvärdighet för företag:

 • AAA: Högsta kreditbetyg. Ges endast till aktiebolag som visat ekonomisk stabilitet en längre tid, både i högkonjunktur och lågkonjunktur.
 • AA: God kreditvärdighet. Högsta betyg för enskilda firmor och handelsbolag.
 • A: Kreditvärdigt företag.
 • AN: Nystartade företag utan historik men där det inte dykt upp någon negativ information.
 • B: Vissa problem med kreditvärdigheten. Det kan till exempel finnas betalningsanmärkningar eller nyckeltal som ligger under snittet för branschen. Denna typ av bolag får oftast bara större krediter mot säkerhet.
 • C: Dåligt kreditbetyg. Företaget har stora finansiella problem.

Creditsafe använder en rating från 0 till 100 för att prognostisera sannolikheten att ett företag blir insolvent inom 12 månader. En högre rating innebär en lägre risk för konkurs.

Andra skalor för kreditrating

Internationellt används flera olika skalor för att bedöma kreditvärdighet. De vanligaste är:

 • Standard & Poor’s (S&P): AAA till D. BBB- är lägsta betyg som fortfarande klassas som OK. BB+ och lägre klassas som ”non investment grade” eller spekulativ investering.
 • Moody’s: Aaa till C. Ba1 och lägre klassas som ”Not Prime”, d.v.s. ”non investment grade”.
 • Fitch: AAA till D. BB+ och lägre klassas som ”non investment grade”.
Jämförelse av olika kreditbetyg
Kreditbetyg från Moody’s, Standard & Poor’s och Fitch. Källa: Wikipedia.

Skaffa bättre kreditbetyg

Privatpersoner kan förbättra sin kreditvärdighet genom att:

 • Minska antalet lån och krediter: Betala av smålån och kanske samla flera mindre lån i ett större samlingslån. Säg upp onödiga kreditkort.
 • Skaffa en högre inkomst: Öka din inkomst från tjänst eller näringsverksamhet. Bidrag och inkomstförsäkringar räknas inte.
 • Undvika många kreditupplysningar: Varje gång du ansöker om ett lån eller kredit gör banken en kreditupplysning. Det syns på din UC och sänker kreditvärdigheten. För de flesta är för många ansökningar sällan ett problem, men det kan vara intressant att fundera på detta för personer som tar smålån. Se förklaring på exempelvis https://www.hittasmslan.com/sms-lan-utan-uc/.
 • Påverka livssituationen: Det kan vara bra för kreditvärdigheten att ha bott på samma adress i många år. Att ha varit gift längre är vanligtvis bättre för kreditbetyget än att vara nygift. Det är inte heller bra att vara nyskild. Det kan vara svårt att påverka livssituationen men långivare tittar på den för att bedöma risken.
 • Minska boendekostnaden: Den största fasta utgiften är boendekostnaden. Genom att sänka dina boendekostnader blir det mer kvar att leva på, något som är positivt för kreditvärdigheten.
 • Undvika betalningsanmärkningar: Om du får betalningsanmärkningar lyser lamporna rött hos samtliga kreditupplysningsbolag.

Motsvarande logik gäller för företag som vill förbättra sin kreditvärdighet:

 • Betala fakturorna i tid: Ett företag som inte betalar sina fakturor i tid får, precis som privatpersoner, betalningsanmärkningar. Det absolut viktigaste för kreditbetyget är att inte ha några betalningsanmärkningar på företaget.
 • Förbättra kassaflödet: Med ett stabilt kassaflöde förbättras företagets betalningsförmåga och nyckeltal.
 • Minska kostnaderna: En större vinstmarginal signalerar att företaget tål svängningar i intäkterna. Därför används ofta vinstmarginal i scoringen.
 • Håll företaget stabilt över tid: Det finns en poäng med att se till så att omsättningen är någorlunda jämn över tid. Om den svänger kraftigt från år till år ser det osäkert ut. En god kredithistorik förstärker helhetsintrycket.

Bloggen Kronorna skulle gärna se en aktiescreener som tar med något mått på kreditvärdighet eller kreditbetyg i sina filter – skriv gärna en kommentar om du har några tips!

Sammanfattning

Kreditbetyg är ett sätt att mäta den finansiella risken hos privatpersoner, företag, kommuner och länder.

Du som privatperson kan spara pengar på att skaffa dig ett bättre kreditbetyg. Som investerare kan du använda dig av företags kreditvärdighet för att undvika att köpa aktier med hög risk. Aktier med gott kreditbetyg har ofta hög kvalitet och är lite mer defensiva investeringar.

För obligationer kan du förslagsvis sikta på kreditvärdigheten ”investment grade” för att undvika allt för riskfyllda placeringar.

 

Lämna en kommentar